Jodtabletter

Jodtabletter

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har barn som bor hjemme? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme. 

Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene. 

Les mer om jodtabletter ved atomulykker på dsa.no

Samtykke til å gi barn jodtilskudd

Dersom en atomulykke skjer i skoletiden, skal barnehager og skoler stå for utdelingen av jodtabletter til barn og unge etter opplæring fra helsepersonell.

Utdeling av jodtabletter krever samtykke. Samtykkeskjema er sendt til foresatte via barnehagenes og skolenes kommunikasjonskanaler.

Gir beskyttelse mot kreft

Vi presiserer at myndighetene vurderer det slik at faren for en atomulykke ikke er stor til tross for krigen i Ukraina. Direktoratet for strålevern og atomtryggleik (DSA) har uttalt at utslipp av radioaktive stoff i Ukraina vil få mindre konsekvensene for Norge på grunn av avstanden mellom landene.

Kommunen har et ansvar for atomberedskap uavhengig av det som skjer i Ukraina akkurat nå. Det innebærer blant annet utlevering av jod til barn og unge opp til 18 år, til ammende og til gravide. Samtykke om å gi jodtilskudd til barn under 16 år vil i fremtiden derfor bli innhentet ved oppstart i ny barnehage og skole.

Jod beskytter med opptil  99 % mot ekstra risiko for skjoldbruskkjertelkreft når det blir tatt inn på riktig tidspunkt ved et atomutslipp eller ulykke. Derfor håper vi at alle gir samtykke.

Egenberedskap

Råd om å ta jodtabletter vil bli gitt fra nasjonale myndigheter, gjerne sammen med en anbefaling om å oppholde seg innendørs i opptil to døgn. Derfor er det lurt å ha jodtabletter lagret hjemme. De kan du kjøpt reseptfritt på apotek.

Jodtabletter skal bare tas som én dose, og er kun nødvendig for barn og unge under 18, gravide og ammende. I visse situasjoner kan likevel råd om jodinntak også gjelde voksne opp til 40 år. Personer over 40 år har ikke denne kreftrisikoen etter eksponering.

Ikke kast jodtablettene dine

Det er viktig å merke seg at Jodix jodtabletter, som er den mest solgte typen, kan benyttes selv om de har gått ut på dato. Med andre ord – ikke kast tablettene selv om utløpsdatoen er passert, men oppbevar de tørt og i romtemperatur.