Høring - Forvaltningsplan elg og hjort 2021-2025

Høring - Forvaltningsplan elg og hjort 2021-2025

Frosta fjellstyre og Frosta Grunneierlag har i medhold av forskrift om forvaltning av hjortevilt sammen utarbeidet forslag til Forvaltningsplan og avskytningsavtale for elg- og hjorteforvaltningen i Frosta kommune for perioden 2021 – 2025

Planen kan du lese her (PDF, 337 kB)

Uttalelser vedrørende forslaget til Forvaltningsplan og avskytningsavtale sendes innen 18.06.2021 til:

e-post: postmottak@frosta kommune.no

post: Frosta kommune, Fånesvegen 1, 7633 Frosta

eller du kan benytte skjema for høringsuttalelse