Bål og grill

Bål og grill

I Norge har vi et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. Bålforbudet er et generelt forbud mot å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild, i skog og utmark, bortsett fra på godkjente bål- og grillplasser i kommunen.

Her kan du grille når det er bålforbud

Selv om det er bålforbud er det fortsatt mulig å grille. Du kan grille så lenge du ikke utsetter andre for røykforurensning og det åpenbart ikke er fare for brann. Før du fyrer opp grillen bør du sjekke om det er regler eller bestemmelser, for eksempel fra grunneier, borettslag og sameier, skilt i parker eller lignende, som sier noe om hva som er lov å gjøre.

Eksempel på dette kan være:
private hager, borettslag og sameierbyparker
strandområder som ikke er i nærheten av skog eller annen vegetasjon
friluftsområder nær bebyggelse.
I skog og utmark er det primært godkjente bål- og grillplasser som skal benyttes under perioden med bålforbud. Servicetorget kan kontaktes for mer informasjon om hvor disse befinner seg. Det er til syvende og sist du som står ansvarlig for å vurdere om det er trygt å grille eller lage kaffebål. Er det tørt ute, bør det være en rettesnor for at  du bør begrense bruken av åpen ild.

Primus og kokeapparater
Bruk av primus og kokeapparater kan benyttes i de tilfeller hvor det åpenbart ikke er fare for at det kan oppstå brann. Man selv er ansvarlig for å vurdere om det er forsvarlig å bruke primus og kokeapparater.

Når det er høy skogbrannfare
I perioder med høy skogbrannfare, anbefaler vi at du ikke tenner kaffebål eller griller i skog og utmark, inkludert på de godkjente bålplassene. En god huskeregel, i tillegg til å bruke sunn fornuft, er alltid å sjekke skogbrannindeksen på yr.no før du skal på tur.