Skolehelsetjenesten ved Frosta skole

Skolehelsetjenesten ved Frosta skole

Skolehelsetjenesten har hovedfokus på helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen.

Alle elever får tilbud etter et fast program, og enkeltelever følges opp i samarbeid med foreldrene. Vi har undervisning og veiledning i grupper og klasser. Vi deltar også på enkelte foreldremøter.

Skolehelsetjenesten skal ikke drive behandling. Ved sykdom må fastlege kontaktes.

Aktuelle problemstillinger/ tema elever, foreldre og lærere kan ta opp: 

 • trivsel
 • klassemiljø
 • når eleven ikke vil/gruer seg til å gå på skolen
 • mobbing
 • når eleven er svært urolig og ukonsentrert
 • når foreldrene føler at de ikke får god kontakt med barnet sitt
 • grensesetting
 • kroppen i vekst og utvikling
 • fysisk og psykisk smerte - magesmerter, hodepine, søvnproblemer, stress/press/bekymring, spiseproblemer, tristhet, selvskading, sorg
 • Praktiske utfordringer og problem når foreldre ikke bor sammen
 • Utfordringer hjemme, krangling, uenighet om oppdragelse og andre ting som påvirker barnet
 • nettvett og nettbruk
 • Spørsmål vedr. syn, hørsel, hodepine, magesmerter, søvn, og andre ”vondter”
 • Veiledning til foreldre/foresatte
 • Vaksinering

Jeg er på skolen 4 dager i uken. Dere kan kontakte meg på tlf.nr: 488 90 487, eller mail:

kirsti.lein@frosta.kommune.no Ingen sensitive opplysninger!