Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Valg - Ulike typer valg - Sametingsvalg
Hopp til hovedinnhold

Sametingsvalg

 Sametingsvalget avholdes i september hvert fjerde år, samtidig med stortingsvalget. Ved sametingsvalget velges det 39 representanter fra 7 valgkretser.

​Sametinget er øverste valgmyndighet ved valg til Sametinget. Hver kommune skal ha et samevalgstyre. I de kommunene som selv ønsker det kan det ordinære valgstyret benyttes også som samevalgstyre.

For å sikre et raskere valgoppgjør har Sametinget foreslått at i kommuner med mindre enn 30 manntallsførte skal det kun være mulig å forhåndsstemme, mens kommuner med 30 eller flere personer i valgmanntallet også vil ha mulighet for å avgi stemme på valgdagen.
 
Hvem har stemmerett ved sametingsvalg?
For å kunne stemme ved sametingsvalget, må du registrere deg i Sametingets valgmanntall. Alle samer som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet.
Du kan kreve deg innført i valgmanntallet dersom du avgir erklæring om at du oppfatter seg selv som same og i tillegg:
  • har samisk som hjemmespråk eller
  • har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk eller
  • er barn av person som står eller har stått i manntallet
Samer som er statsborgere i andre nordiske land kan registrere seg i valgmanntallet dersom de den 30. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge.
 
Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. På nettsidene til Sametinget, finner en skjema for innmelding i Sametingets valgmanntall.
 
Hvordan stemme ved sametingsvalg i Frosta?
Er du innført i Sametingets valgmanntall i Frosta eller en annen kommune, kan du avgi forhåndsstemme ved alle forhåndsstemmelokalene i Frosta kommune.
På selve valgdagen kan du kun avgi stemme i den kommunen du er manntallsført. På valgdagen er valglokale for sametingsvalget Folkheim Forsamlingshus.
Oppdatert: 11.02.2011 09:37
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook