SMS-varsling

SMS-varsling

Vi bruker innbyggerportalen servicevarsling.no for å varsle om vannavstegninger, stengt veg, omkjøring og andre viktige meldinger til innbyggerne.

Sjekk om du er registrert

 

Du kan sjekke om du er registrert for varsling på norge.no. Fra denne siden kan du se hvilke opplysninger som er registrert på deg eller på din bedrift. Du kan også endre din egen oppføring eller deaktivere varsling.

Har du jobbtelefon?
Dersom din telefon er registrert på arbeidsgiver, må du koble dette telefonnummeret til din adresse dersom du ønsker varsling på denne telefonen. 

Varsling til bedrifter
For varsling av bedrifter hentes telefonnummer fra Brønnøysundregisteret. Ofte er det bedriftens sentralbord som er registrert. Vi anbefaler å legge til ekstra nummer til bedriftens kontaktpersoner som skal varsles.  

Hemmelig nummer
Har du hemmelig nummer vil du ikke motta varsel. Ønsker du varsling, kan du registrere deg på servicevarsling.no. Denne blir holdt hemmelig for alle andre.

https://www.norge.no/nb/digital-borger/oppdater-kontaktinformasjon