Valgkort

Valgkort

Alle velgere får tilsendt valgkort.

Ved valget høsten 2021 får du valgkortet tilsendt digitalt dersom du ikke har reservert seg mot digital post fra det offentlige. 

Valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. Du må ikke ha med valgkortet for å stemme, men det gjør det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet. På valgkortet står det hvilken valgkrets du tilhører og hvor du skal stemme på valgdagen.

Ha valgkortet klart når du går til registrering. Husk å ta med legitimasjon som viser navn, fødselsdato og bilde. Det er ikke nok å ha med valgkort.

Disse får valgkortet på papir

Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

En enklere og mer moderne løsning

Velgere som får valgkortet digitalt og har en smarttelefon, har muligheten til å ha valgkortet tilgjengelig når de skal stemme.

De fysiske valgkortene ble sendt ut til velgerens folkeregistrerte adresse. Mange, og spesielt studenter og andre unge velgere, bor på andre midlertidige adresser. Disse gruppene opplevde derfor ofte at de ikke fikk valgkortet sitt, noe som ikke blir et problem med digitale valgkort.

Les om valgkort på valg.no