Stemme hjemme

Stemme hjemme

 

Er du syk eller ufør og ikke kommer deg til et valglokale? Da kan du søke om å få avgi din stemme hjemme eller der du oppholder deg.

Fristen for å søke om å stemme hjemme er fredag 10. september klokken 10:00.

Hvordan søke ?

Ta kontakt med Frosta kommune på telefon 74 80 88 00 mandag - fredag mellom klokken 08:00 og 15:00 eller send e-post til: postmottak@frosta.kommune.no

Du må oppgi navn, fødselsdato og hvilken adresse du befinner deg på. Du må også oppgi telefonnummer som vi kan nå deg på og hvorfor du ønsker å stemme hjemme.

Vi avtaler tidspunkt med deg når to valgmedarbeidere kommer hjem til deg for å motta din stemme. 

Karantene eller isolasjon


Dersom du er i karantene, skal du ikke stemme i ordinære valglokaler. Er du i karantene og ikke kan stemme på ordinær måte, ta kontakt med servicetorget for å avtale hvordan du kan stemme. 

Dersom du er i isolasjon og ikke kommer ut av denne før valgdagen, skal du stemme hjemmefra. Ta kontakt med kommunen for å avtale tidspunkt