Forhåndsstemme

Forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme fra tirsdag 10. august til og med fredag 10. september.

I forhåndsstemmeperioden kan du stemme i valglokaler over hele landet.

På valglokaler.no finner du informasjon om hvor du kan stemme ved årets stortingsvalg.

Det er ikke er mulig å angre på stemmegivningen. Dersom du forhåndsstemmer kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

Følg smittevernregler og råd

Det er viktig at du følger smittevernregler og råd som gjelder der du bor. Husk å holde avstand og ha god håndhygiene når du stemmer, og ikke dra til stemmelokalet hvis du er syk.

Også velgere som er syke, i isolasjon eller karantene skal få mulighet til å stemme. Ta kontakt med kommunen din for mer informasjon.

Legitimasjon og valgkort

Du må vise legitimasjon når du skal stemme. Legitimasjon kan for eksempel være pass, ID-kort, førerkort eller bankkort med bilde. Legitimasjonen må minst inneholde navn, fødselsdato og bilde. 

I år får du digitalt valgkort. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg for tid dersom du har valgkortet tilgjengelig når du skal stemme. Valgkortet er en bekreftelse på at du har stemmerett, men gjelder ikke som legitimasjon.

Hvor og når kan jeg forhåndsstemme?

Du kan forhåndsstemme fra tirsdag 10. august til og med fredag 10. september i hvilken som helst kommune.

Forhåndsstemmer du i et annet valgdistrikt enn der du er manntallsført?

Forhåndsstemmer du i en annen kommune enn hjemkommunen din, får du utdelt en avkryssingsstemmeseddel i valglokalet. Denne er kun påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på. På denne kan du ikke gjøre endringer. Du kan også skaffe deg en stemmeseddel fra ditt valgdistrikt og bruke den dersom du ønsker å gjøre endringer.

Deretter får du en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen, før du legger den i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelen blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som legges i valgurnen.

Stemmen din blir deretter sendt til hjemkommunen din for opptelling.

Tidligstemmegivning

Tidligstemmeperioden er fra 1. juli til 9. august.

Tidligstemmegivning er ment som en ordning for de som ikke har anledning til å stemme innenfor forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen.

Ønsker du å stemme i perioden 1. juli til 9. august, ta kontakt med kommunen for å avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med gyldig legitimasjon når du skal avgi stemme.

Hvor kan du tidligstemme på Frosta ?

Servicekontoret på Frosta kommunehus

Åpningstid: 10:00 - 14:00 mandag - fredag

Telefon: 74 80 88 00 kl. 08:00-15:00 mandag - fredag

E-post: postmottak@frosta.kommune.no

Stemme hjemme

Innbyggere som er syke eller uføre og ikke kommer seg til et valglokale, kan ta kontakt med kommunen å be om å få stemme hjemme.

Dette innebærer at to stemmemottakere reiser hjem til velgeren slik at han eller hun får avgi sin stemme hjemmefra.

Søknadsfristen for å stemme hjemme er fredag 10. september kl. 10:00.

Skal du stemme fra utlandet eller på Svalbard?

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller oppnevnte stemmemottakere. Svalbard  og Jan Mayen er omfattet av de samme reglene som utenriksstemmegivning.

Her finner du informasjon om å stemme fra utlandet (valg.no)