Utvalg Folk

Utvalg Folk

I kommunestyret 5.november 2019 ble det valgt nye medlemmer og varamedlemmer til Utvalg Folk for valgperioden 2019 - 2023. På denne siden finner du oversikt over medlemmer og varamedlemmer.

Utvalg Folk