Formannskap

Formannskap

Formannskapet er nest øverste folkevalgte organ. Formannskapet har beslutningsmyndighet i enkelte saker.  Disse sakene styres gjennom delegeringsreglementet som vedtas av kommunestyret.

Formannskapet i Frosta består av 5 medlemmer. Formannskapet velges blant kommunestyrets representanter i konstituerende kommunestyre etter kommunevalget.

Formannskapet 2019-2023