Møter og saksdokumenter

Møter og saksdokumenter

Innsynsløsningen for utvalg inneholder en oversikt over alle saker og referatsaker som er politisk behandlet i Frosta kommune.

Politiske møter

Møtekalenderen viser en oversikt over når det er politiske møter.

Politisk møtekalender 2022 (PDF) (PDF, 138 kB)

Klikk her for saksdokumenter

Komplett møteinnkalling og møteprotokoll, samt sakliste, saksdokumenter og vedlegg til disse ligger tilgjengelig under hvert møte i møtekalenderen.

Møtedokumentene publiseres ca. 1 uke før møtene avholdes.

Møteprotokoller publiseres så snart de er godkjent etter møtet.