Møter og saksdokumenter

Møter og saksdokumenter

Innsynsløsningen for utvalg inneholder en oversikt over alle saker og referatsaker som er politisk behandlet i Frosta kommune.

Klikk her for saksdokumenter

Komplett møteinnkalling og møteprotokoll, samt sakliste, saksdokumenter og vedlegg til disse ligger tilgjengelig under hvert møte i møtekalenderen.

Møtedokumentene publiseres ca. 1 uke før møtene avholdes.

Møteprotokoller publiseres så snart de er godkjent etter møtet.