Forhåndsstemme

Forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme fra torsdag 10. august til og med fredag 8. september i hvilken som helst kommune.

Det er ikke mulig å angre på stemmegivningen. Dersom du forhåndsstemmer kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

Tidligstemme

Fra mandag 3. juli til og med onsdag 9. august kan du tidligstemme i hvilken som helst kommune dersom du ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen.

Ønsker du å tidligstemme i Frosta kommune, må du ta kontakt med servicekontoret på telefon 74 80 88 00 og avtale tid.

Servicekontoret har åpent på hverdager mellom klokken 08.00 og 14.00.

Du trenger ikke valgkort, men husk å ta med legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme.

Valglokaler

Du kan forhåndsstemme på kommunehuset, Fånesvegen1, 7633 Frosta

Legitimasjon og valgkort

Du må ha med legitimasjon når du skal stemme. Det er ikke nok å ha med bare valgkort, eller å oppgi navn og fødselsdato. Valgkortet er ikke nødvendig for å avgi stemme, men det forenkler registreringen.

Legitimasjon kan for eksempel være pass, ID-kort, førerkort eller bankkort med bilde. Legitimasjonen må minst inneholde navn, fødselsdato og bilde. Les mer om legitimasjon på valg.no

Valgkort

I år får du digitalt valgkort. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg for tid dersom du har valgkortet tilgjengelig når du skal stemme. Valgkortet er en bekreftelse på at du har stemmerett, men gjelder ikke som legitimasjon.

Stemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme i et valglokale, kan søke til kommunen om å stemme hjemme eller der de er.

Søknadsfristen for å forhåndsstemme hjemme blir publisert når forhåndsstemmeperioden nærmer seg.

Her finner du mer informasjon om å stemme hjemme.

Stemme fra utlandet 

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme på norske ambassader og andre utenriksstasjoner eller oppnevnte stemmemottakere fra 1. juli 2023.

Siste dag for å forhåndsstemme i utlandet er 1. september, men du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune senest klokken 17.00 dagen etter valgdagen 11. september. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Velgere bosatt i utlandet mottar ikke valgkort, men husk legitimasjon.

Her finner du informasjon om å stemme fra utlandet (valg.no)