Seksjonering

Seksjonering

Seksjonering er å dele en eiendom slik at eierne får enerett til å bruke bestemte deler av eiendommen. Reseksjonering er å endre på en allerede seksjonert eiendom.

En seksjonert eiendom er et sameie. Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger og næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene. Dersom eiendommen kan deles i hver sin fysiske del, anbefaler vi fradeling fremfor seksjonering. Ta gjerne kontakt med oss dersom du er usikker på om seksjonering er egnet for din eiendom.

Hvem kan søke

Det er eier eller fester av eiendommen som kan søke om seksjonering og reseksjonering.

Dersom du signerer søknaden på vegne av eier, må du legge ved en fullmakt fra grunneier. Fullmakten må være original eller bekreftet rett kopi, se informasjon fra Kartverket om fullmakt.

Slik søker du

Søknad om seksjonering og veiledning av søknadskjema

Søknad om reseksjonering og veiledning av søknadskjema

Fyll ut søknadsskjema. Legg ved følgende vedlegg:

  • Plantegninger over alle etasjer i bygningen, inklusive kjeller og loft.
  • Situasjonskart over eiendommen
  • Vedtekter (ikke nødvendig ved reseksjonering).
  • Dokumentasjon på at boenhetene er lovlig etablert etter plan- og bygningsloven. Dvs. byggetillatelse eller ferdigattest.
  • Dersom det er tinglyst urådighetserklæring på eiendommen, må du lege ved et samtykke fra rettighetshaver med original signatur.
  • Dersom dere ønsker en permanent oppdeling av utearealet i sameiet (også kalt eksklusivt uteareal), må dere angi dette med bokstaven "G" i søknadsskjemaet punkt 4 (kolonnen "Tilleggsareal") og rekvirere oppmålingsforretning på eget skjema.
  • Dersom dere er flere eiere av eiendommen og eierandelene deres er de samme før og etter seksjoneringen, kan dere fordele seksjonene mellom dere i forbindelse med seksjoneringen. Fyll i tilfelle ut skjemaet fordeling av sameieandeler ved seksjonering (Kartverket) og legg det ved søknaden om seksjonering.

 

Ved reseksjonering er det sammensatte krav til underskrift og samtykke. Se mer informasjon i Kartverket sin oversikt over reseksjoneringsreglene.

NB! Søknaden må ha original underskrift i 3 eksemplarer (krav fra Kartverket).