Dispensasjon

Dispensasjon

Dispensasjon fra planer og regler.

Dersom et nytt bygg eller anlegg kommer i strid med planer eller regler må det søkes om dispensasjon.

Dette kan være:

  • Kommuneplan med bestemmelser
  • Reguleringsplan
  • Bebyggelsesplan
  • Plan- og bygningsloven
  • Teknisk forskrift
  • Vegloven

 

Søknad sendes: 

e-post: postmottak@frosta.kommune.no
eller per post til Frosta kommune, Fånesvegen 1, 7633 Frosta