Tautra fuglefredningsområde og naturreservat

Tautra fuglefredningsområde og naturreservat

Tautra fuglefredningsområde og naturreservat

 

Tautra, er ei øy i Trondheimsfjorden og er kjent for Tautra kloster restene av et cistercienserkloster. 

Deler av Tautra og Svaet har siden 14. desember 1985 vært vernet som naturreservat og fuglefredningsområde Tautra og Svaet naturreservat og fuglefredningsområde er et ramsarområde, med et totalt areal på 20,54 km2.

Forskrift om ferdselsregler for Tautra med Svaet naturreservat og fuglefredningsområde. (PDF, 10 kB)

 

Verneområder på Frosta

Frosta kommune har 7 vernede arealer etter naturmangfoldloven og tidligere naturvernloven, derav 4 naturreservat, 2 dyrefredningsområder og 1 marint verneområde.

Det går merket vei og sti fra parkeringsplass ved klosteret inn i et av reservatene fram til et fugletårn.

Det er ferdselsforbud i naturreservatet på Tautra i perioden 01.04 - 15.07.

Det er ferdselsforbud i naturreservatet på Øksningen i perioden 25.04. - 15.07.

Kart, formål og informasjon om disse områdene