Skadet eller påkjørt vilt

Skadet eller påkjørt vilt

Skader eller påkjørsel av vilt

 

Varsling av skadet eller påkjørt vilt meldes fra til politet på 113.

 

Fallvilt utenom jakt