Jakt

Jakt

Viltforvaltning

 

På Frosta felles det årlig ca. 30 elger i hht driftsplan for forvaltningen, på grunneier vald og på fjellstyrets område.

Jakttid på elg:    05.10 – 23.12

Jakttid på hjort:  01.09 – 23.12

Jakttid på rådyr: 25.09 -23.12

Bukkjakta starter 10.august

 

Nasjonal jakttider