Fiskekort

Fiskekort

Fiskekort

 

Det er tilrettelagt for fiske ved Liavatnet og Sottjønna.
Kommunen eier båt på bilhenger som lånes/leies ut til kommunes innbyggere for bruk til innlandsfiske.
 

Det er salg av fiskekort for Liavatnet. Kort fås kjøpt ved henvendelse grunneierne rundt vatnet.

I Hovdalsvatnet er fiske ikke tillatt for andre enn rettighetshaverne til vatnet på grunn av statusen som drikkevannskilde.