Psykisk helse

Psykisk helse

21.10. 2022: Her finner du QUIZ i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse Quiz Frosta 2022 (PDF, 58 kB)

Rus- og psykiatritjenesten

Rus- og psykiatritjenesten skal bistå slik at den som trenger det, gis mulighet til mestring, endring og realisering i eget liv.

I perioder av et liv kan det dukke opp hendelser som gjør at hverdagen kan oppleves litt tung, eller at man sliter med en psykisk sykdom eller rusproblemer som gjør at man i perioder har behov for ekstra hjelp og støtte av et profesjonelt hjelpe-/støtteapparat.

Vi tilbyr:

 • Støtte, råd, veiledning, koordinering og praktisk bistand ut fra den enkeltes behov
 • Oppfølging over tid
 • Motivasjonssamtaler og støttesamtaler, - på kontoret, ved hjemmebesøk og/ eller telefonkontakt
 • Miljøterapi/miljøarbeid -hjemme, ute, aktivitet
 • Bistå til/sikre evt. nødvendig behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten
 • Oppfølging før - under - etter behandling
 • Deltakelse i ansvarsgrupper
 • Tilbud om IP - Individuell Plan
 • Samarbeid med andre som bruker har ønsker om
 • Forebyggende arbeid

Veien til oss:

 • Lavterskeltilbud = INGEN terskel
 • Du selv, pårørende, lege, NAV, helsesøster eller andre kan ta kontakt med oss
 • Taushetsplikt
 • Gratis tjeneste

Ring, stikk innom eller send en henvisning

 • Primær målgruppe er voksne og ungdom over 18

Hvem er vi:

Et tverrfaglig team bestående av psykiatrisk sykepleier, vernepleier/miljøterapeut, miljøarbeider.

Rus- og psykiatritjenesten treffes på telefon 456 03 689 mellom k. 07.30 - 15.00, eller servicekontoret på tlf 74808800 så setter de deg i kontakt med psykiatrisk sykepleier.

Eller du kan ta kontakt med legen din som henviser deg til teamet.

Hvor finner du oss?

På kommunehuset

Tjenesten tildeles via Forvaltningskontoret.