Omsorgsboliger og Sykehjem

Omsorgsboliger og Sykehjem

Frosta kommune har:

 • 23 sykehjemsplasser
 • 12 omsorgsboliger i tilknytning til sykehjemmet med heldøgns omsorg 
 • 20 omsorgsboliger med tilsyn og bistand fra hjemmesykepleien
 • 6 omsorgsboliger på Elvarheim
 • Sommeren 2020 er 10 nye omsorgsboliger innflytningsklare
 • Kad seng- kommunal akutt døgnplass
 • Frostatunet avdelingsleder Liv Leth Olsen. Tlf:74808900
 • Frostatunet har tre avdelinger Langtids, kortids og demensavdeling.
 • En seng på kortidsavdelingen er øremerket Kommunal akutt døgntilbud.
 • Frostatunet har mange frivillige aktører som skaper trivsel for beboerne hele året. 
 • Omsorgsboliger avdelingsleder Grethe N Hovdal Tlf:74808900
 • Omsorgsboliger Elvarheim avdelingsleder Hanne Svean Halberg Tlf: 98695907
 • Sykehjemsplasser og omsorgsboliger tildeles av Forvaltningskontoret Tlf: 74808900
 • Søknadsskjema hentes på Informasjonskontoret på Frostatunet  Tlf: 74808900