Status lokalt

Status lokalt

Her finner du oppdatert informasjon om status og utviklingen på Frosta.

Torsdag 18.06.20. kl. 12.45

 

Det er 17. juni påvist et nytt tilfelle av covid-19 smitte på Frosta. Det dreier seg om en person som har kommet hjem til Frosta etter et opphold i Sverige. Smitten stammer fra Sverige. Saken er håndtert godt av vedkommende og tilhørende familie. Det har etter ankomst til Frosta vært gjennomført smitteverntiltak langt strengere enn det statlige retningslinjer tilsier. Situasjonen ansees å være under kontroll uten mistanke om at smitten i dette tilfellet vil bre seg.

Vedkommende har minimalt med symptomer. 

Saken understreker betydningen av at alle med symptomer (luftveisinfeksjoner) skal kontakte helsevesenet for testing. 

Det minnes fortsatt om å overholde nasjonale smitteverntiltak og reiseråd. 

Fredag 29.05.20 kl. 10.00

 

Fra  2. juni kan pårørende fritt besøke sine på Frostatunet. 


Begrensninger på tidspunkt og antall besøkende samtidig bortfaller. Ytterdør vil fremdeles være låst og det vil være strenge krav til hygiene og man må holde avstand til andre i henhold til gjeldende retningslinjer. Det vil føres besøksprotokoll over alle besøkende. Alle besøkende vil motta skriftlig informasjon om hvordan de skal etterleve disse kravene under besøket.
Målet er fortsatt å beskytte beboere og pasienter mot smitte.

Generelle endringer fra 2.6.2020
-    Ytterdør på Frostatunet holdes fortsatt låst
-    Det benyttes ringeklokke og personal som åpner sørger for at besøkende mottar skriftlig informasjon, leser denne og signerer besøksprotokoll som skal oppbevares i enheten.
-    Kantine åpner for salg men kun over disk, ikke mulighet til å plukke varer selv.
-    Fysioterapi kan flytte tilbake og gjenoppta aktivitet i henhold til sentrale retningslinjer
-    Koronateam tilbakeføres i ordinære stillinger
-    Helsestasjon er i ordinær drift men under gjeldende nasjonale retningslinjer
-    Matombringere kan levere mat personlig som før om ønskelig
-    Log føring av ansattes nærkontakter videreføres
-    Det vektlegges regler for å holde avstand og håndheve strenge hygieniske tiltak

Regler besøk kommunale institusjoner Frosta kommune fra 2.6.20120 (PDF, 137 kB)
 

Torsdag  07.05. kl 19.15

 

Skolen (alle trinn), ungdomsklubb, voksenopplæring, kulturskole, bibliotek og kommunehuset åpner tirsdag 12.mai. 

Generelle smittevernstiltak er nå viktigere enn noensinne. 
Smittefaren er ikke over. 

Krisestab vil ha nytt møte neste uke, men avslutter nå sms-meldingene. 

Kommunens hjemmeside blir oppdatert. Forøvrig se regjeringen.no 
 

Torsdag  30.4 kl 14.30 

 

Det er ingen nye påviste smittede på Frosta. 

Krisestab presiserer fortsatt viktigheten av å overholde smittevern tiltakene: 
Hygieniske tiltak - begrensning av sosial kontakt - holde avstand - nødvendig ferdsel mm. Smittefaren er ikke over. 

Etter nye retningslinjer tilrås alle med akutt luftveisinfeksjoner med feber, hoste eller tungpusthet å kontakte lege/legevakt for eventuell testing. 

Det vises til regjeringens tiltak og retningslinjer, se regjeringen.no 

Kommunens hjemmeside blir oppdatert, se helsenorge.no og fhi.no 

Ny krisestab blir torsdag 7.mai.

Onsdag 22.04. kl. 12.10

 

Det er ingen nye påviste smittede på Frosta.

Borglia -og Kvamtoppen barnehage vil fra mandag 27. april ha redusert åpningstid: fra kl 0730-1530. Dette ut fra smittevernhensyn og bemanning. 

Småskolen (1.-4.trinn) og SFO åpner mandag 27. april til vanlig tid. Skoleskyss som vanlig (smittevernhensyn blir ivaretatt). 

Biblioteket tilbyr nå takeaway bibliotek. 

17.mai blir annerledes (etter foreløpige retningslinjer fra regjeringen): 
Barnetoget kan ikke gjennomføres i år. Større feiringer inne i grendehus/samfunnshus og inne i skolebygg må utgå. Det kommer nærmere informasjon på kommunens hjemmeside og i Frostingen. 

Krisestab presiserer fortsatt viktigheten av å overholde tiltakene: 
Hygieniske tiltak - begrensning av sosial kontakt - holde avstand - nødvendig ferdsel mm. Smittefaren er ikke over. 

Forøvrig vises det til regjeringens tiltak og retningslinjer, se regjeringen.no 

Kommunens hjemmeside blir oppdatert, se helsenorge.no og fhi.no 

Ny krisestab blir torsdag 30. april. 

Onsdag 15.04.2020 kl. 1730

Det er ingen nye påviste koronasmittede. Det er etterregistrert 5 tilfeller utenfor Frosta som har folkeregistrert adresse i kommunen. Det totale antallet er dermed 28. 

Barnehagene åpner mandag 20. april til vanlig tid. 
Vi organiserer åpning av barnehagene etter nasjonale retningslinjer og i henhold til veileder som kom i dag. Det blir gitt direkte informasjon til foreldre og foresatte fra barnehagene. Se forøvrig udir.no 

Småskolen (1.-4.trinn) og SFO åpner mandag 27. april. Nærmere informasjon kommer. 

Fysioterapi åpner for individuelle avtaler (en til en) mandag 20.april. 
Forvaltningskontoret (tildeling av kommunale helse og omsorgstjenester) åpner mandag 20.april. 

Krisestab minner om at smittefaren ikke er over. Husk: 
Hygieniske tiltak - begrensning av sosial kontakt - holde avstand - nødvendig ferdsel mm. 

Hytte -og campingforbudet oppheves ikke før mandag 20.april. 

Forøvrig vises det til regjeringens tiltak og retningslinjer - se regjeringen.no 

Kommunens hjemmeside vil bli løpende oppdatert - se også Helsenorge.no og FHI.no

Ny krisestab blir onsdag 22.april. 
 

Onsdag  08.04.2020 kl. 13.00

Det er ingen nye påviste smittede.

Noen medier melder at det er nye smittede på Frosta. Dette er feil. Vi undersøker nå hvor disse opplysningene kommer fra. 

Barnehagene åpner mandag 20. april.
Småskolen (1.-4.trinn) og SFO åpner mandag 27. april. 
Vi organiserer dette etter de nasjonale retningslinjer og i henhold til veileder som kommer senest 16.4.

Smittefaren er fortsatt ikke over. 

Krisestab minner om:
Hygieniske tiltak - begrensning av sosial kontakt - holde avstand - nødvendig ferdsel - hytteforbudet mm.

Forøvrig vises det til regjeringens tiltak og retningslinjer - se regjeringen.no 

Kommunens hjemmeside vil bli løpende oppdatert - se også Helsenorge.no og FHI.no

Ny krisestab blir onsdag 15.4

Torsdag 02.04 2020 kl. 14.50

 

Det blir fortsatt testet for Korona på Frosta. Det er ingen nye påviste smittede. 

Smittefaren er fortsatt ikke over. Krisestab minner om:

Hygieniske tiltak - begrensning av sosial kontakt/holde avstand - karantene bestemmelser mm.

Av smittevernhensyn oppfordrer vi fortsatt alle til kun å foreta helt nødvendig ferdsel inn -og ut av kommunen. 

Vi minner om Hytteforbudet, og om at campingvogner, bobiler, fritidsbåter og lignende følger samme forbudet. Denne påminnelsen er i forståelse og dialog med turistnæringen. 

Hjemmesiden vil bli løpende oppdatert - se også Helsenorge.no og FHI.no.

Ny krisestab blir etter regjeringen sin pressekonferanse onsdag 8.4. 
 

Tirsdag 31.03.2020 kl. 15.45

 

Det er ingen nye påviste smittede. Antall friskmeldte øker. 

Krisestab ber om at deltidsfrostinger respekterer Hytteforbudet. På Frosta ber vi også om at de som har campingvogner, bobiler, fritidsbåter og lignende følger samme forbudet. 

Av smittevernhensyn oppfordrer vi fortsatt alle til kun å foreta helt nødvendig ferdsel inn -og ut av kommunen. 

Husk:
Hygieniske tiltak - begrensning av sosial kontakt/holde avstand - karantene bestemmelser mm. Se Helsenorge.no og FHI.no.

Hjemmesiden vil bli løpende oppdatert. 

Ny krisestab blir torsdag 2.4 kl 1130.

Torsdag 26.03.2020 kl. 13.50

 

Det er ingen nye påviste smittede. Antall friskmeldte øker. 

I morgen blir det igjen anledning til å reise til og fra kommunen. 
Krisestab ber om at deltidsfrostinger respekterer Hytteforbudet som gjelder hytter, campingvogner, bobiler, fritidsbåter og lignende. 

Vi oppfordrer samtidig alle til kun å foreta helt nødvendig ferdsel inn -og ut av kommunen. 

Husk:
Hygieniske tiltak - begrensning av sosial kontakt/holde avstand - karantene bestemmelser mm. Se Helsenorge.no og FHI.no. 

Hjemmesiden vil bli løpende oppdatert. 

Ny krisestab blir tirsdag 31.3 kl 1130.
 

Tirsdag 24.03.2020 kl. 17.00

 

Det er ingen nye påviste smittede. Antall friskmeldte øker. 

Vi har hatt krisestab i dag, og besluttet disse tiltakene:

Ferdsel:
Fra fredag 27.mars kl 0600 oppheves de spesielle restriksjonene på ferdsel over kommunegrensen. Likevel oppfordrer vi alle til å begrense ferdsel ut og inn av kommunen. 

Hytteforbudet:
For Frosta kommune sin del vil Hytteforbudet også omfatte campingvogner, bobiler, fritidsbåter og lignede. Det betyr at Frosta fortsatt har strenge restriksjoner på ferdsel over kommunegrensen for hytte -og campingturister, og gjelder foreløpig til og med 13. april i tråd med den nasjonale forskriften. 

Barnehage/skole:
Barnehager og skole er stengt til og med 13.april i tråd med nasjonal bestemmelse. 

Tiltak:
Krisestab understreker fortsatt at det er viktig å opprettholde tiltakene som vi på Frosta alt har iverksatt, og som nasjonale myndigheter nå også har innført: 

Hygieniske tiltak - begrensning av sosial kontakt/holde avstand - karantene bestemmelser mm. Se Helsenorge.no og FHI.no

Epidemien er på ingen måte over. Alle må ta ansvar. 

Krisestab har nytt møte torsdag 26.mars kl. 1130. 

Frosta kommune sin hjemmeside oppdateres løpende. 

Fredag 20.03.2020 kl. 13.50

 

Det er påvist en ny smittet. Denne personen har allerede vært i isolasjon. Antall påvist smittet er nå 23, men det totale antall syke går ned ettersom flere blir symptomfrie og kommer tilbake til hverdagen. 
Det er i dag 3 på sykehus. 

Krisestab understreker fortsatt at det er svært viktig å opprettholde tiltakene som er innført og spesielt restriksjoner på ferdsel over kommunegrensen. 
Dette skal begrenses til kun det som har betydning for folks helse og kritiske samfunnsfunksjoner.

Forøvrig blir kommunens hjemmeside løpende oppdatert. 

Det blir ny krisestab tirsdag 24. mars kl 1130. 

Torsdag 19.03.2020 kl. 14.30

 

Det er ikke påvist nye smittede. I dag er det 4 innlagt på sykehus. 
Forøvrig uendret situasjon. 

For de som driver næring, arbeider vi med å sende ut informasjon sammen med våre samarbeidspartnerne i Proneo og Næringsforening i Værnesregionen avdeling Frosta (NiV). Informasjonen blir sendt ut til medlemmene og lagt ut på hjemmesiden til Frosta kommune.

Det er opprettet en Hjertetelefon. Dette er et tilbud til barn, elever og foresatte i barnehage og skole som har behov for å snakke med helsepersonell. Det blir sendt informasjon til disse og lagt ut på hjemmesiden til Frosta kommune. 

Krisestab understreker fortsatt at det er svært viktig å opprettholde tiltakene som er innført. 

Det er ny krisestab i morgen kl. 1130.

Onsdag 18.03.2020 kl. 15.10

 

Det er ingen nye tilfeller av Koronasmitte på Frosta, men situasjonen på Frosta er fortsatt slik at det er nødvendig å opprettholde innførte tiltak.

Enkelte media melder nå i dag at Frosta er «friskmeldt». Dette er ikke riktig. 
Det som er riktig er at flere av de som har vært smittet nå er symptomfrie og er i god form. Tiltakene ser ut til å ha virkning. 

Barnehagene og skolen er underlagt nasjonale retningslinjer som sier at disse er stengt til torsdag 26.mars. Krisestab forholder seg til disse retningslinjer, og kommer tilbake med mer informasjon så snart det foreligger.

Krisestab vurderer å fjerne restriksjoner av ferdsel over kommunegrensen fra fredags morgen 27.mars kl 0600. Endelig beslutning tas tirsdag 24.mars i krisestab. 

Vi er i løpende dialog med næringslivet. 

Krisestab understreker at det fortsatt er svært viktig å oppretteholde tiltakene som er satt. 

Tirsdag 17.03.2020 kl. 15.00

 

Det er registrert 22 smittede. Situasjonen på Frosta er fortsatt alvorlig. 

Alle på Frosta er i hjemmekarantene som blant annet betyr:

Alle innbyggere skal ha minst mulig kontakt med andre enn kjernefamilien.

Vi ber om at kun en i hver familie går på butikken. Hold avstand (1-2 m). 

Kan gå på tur - hold avstand til hverandre (1-2 m). 

Dette er i samsvar med Folkehelseinstituttet (FHI) sine retningslinjer. 

I tillegg presiseres:
Bevegelse over kommunegrensen skal begrenses til kun det som har betydning for folks helse og kritiske samfunnsfunksjoner. Nødvendig varetransport inn og ut fra Frosta kan gå som normalt. 

Omsorgstilbud til barn i barnehage og skole (opp til 7.trinn) gjelder der begge foresatte har kritiske samfunnsmessige funksjoner. Gjelder også for de som har særlige omsorgsbehov. 

Krisestab er klar over utfordringer innen næringslivet og med utenlands arbeidskraft. Vi har løpende kontakt med lokalt næringsliv og sentrale myndigheter, og vil følge opp tiltak direkte med næringen så snart vi kan. 

Det blir krisestab hver dag denne uka kl 11.30. Etter hvert møte blir det sendt sms og hjemmesiden oppdateres. 

Vi oppfordrer innstendig alle til å fortsette med våre tiltak, og ber om at tiltakene overholdes. 

Se forøvrig FHI sine oppdaterte hjemmeside

Mandag 16.03.2020 kl. 13.45


I helga er det ikke regissert nye tilfeller av smittede. 
Det er registrert 22 smittede. Helsetilstanden er alvorlig for 2 som er innlagt på sykehus. 

Situasjonen på Frosta er fortsatt alvorlig. 

Vi oppfordrer alle til å fortsette med våre tiltak, og ber om at tiltakene overholdes.

Vi presiserer at alle bevegelser over kommunegrensen begrenses til det absolutt nødvendige. Det vil si at kun bevegelser som har betydning for folks helse og kritiske samfunnsfunksjoner er unntatt. Nødvendig varetransport inn og ut fra Frosta kan gå som normalt. 

Karantene for 4., 6., 7. og 8.trinn for elever og personell ved Frosta skolen oppheves fra og med onsdag 18.mars.
Karantene for barn og personell ved Borglia barnehage oppheves fredag 20. mars. 

Barnehagene og skolen er fortsatt stengt. Alle må forholde seg til gjeldene tiltak i kommunen og etterleve myndighetens påbud. 

Krisestab er klar over utfordringer innen næringslivet og med utenlands arbeidskraft. Vi har kontakt med lokalt næringsliv og sentrale myndigheter. 

Det blir krisestab hver dag denne uka kl 11.30. Etter hvert møte blir det sendt sms og hjemmesiden oppdateres. 

Søndag 15.03.2020 kl. 13.15

 

Melding til besøkende på Frosta.
Om noen fortsatt  er i sine hytter og campingvogner på Frosta, ber vi om at dere drar hjem. 
Dette ut fra kommunes tidligere tiltak og nå regjeringens forskrift som ble vedtatt i dag.
Velkommen tilbake til Frosta når dette er over. 

Påminnelse til alle
Vi minner samtidig om alle våre tiltak for å begrense smitten overholdes.  Spesielt ber vi om at inn -og utreise av Frosta respekteres. 
Det er kun transport av varer og folk med stillinger som har betydning for folks helse og samfunnskritiske funksjoner som er tillatt  

Fredag 13.03.2020 kl. 14.00

 

Vi har hatt krisestab i dag 13.03. kl. 09.30

Siste døgnet er det ikke registrert noen nye tilfeller av smittede. Det er påvist 22 smittede på Frosta.

Vi har i dag besluttet å opprette en koronatelefon som betjenes alle dager mellom kl. 09.00 – 18.00.

I dag fredag 13.3.20 er telefonen bemannet i tidsrommet kl. 15.00-21.00

Praktiske spørsmål vedrørende korona (ikke medisinske spørsmål).

Telefonnr. 91241825 og 91246532

Kommunen tilbyr pass av barn i barnehagealder og opp til 7. trinn med oppstart mandag 16. mars.  Det sendes ut egen melding til foresatte.

Tilbudet gjelder for pass av barn til foreldre med kritiske samfunnsmessige stillinger og til barn med særlige omsorgsbehov.

Regjeringen har kommet med en økonomisk tiltakspakke som omhandler blant annet utvidet rett til omsorgspenger.

Før vi går inn i helgen minner vi om å fortsette med gode smittevernsvaner.

Det er ny krisestab mandag 16. mars kl. 09.30.

Torsdag 12.03.2020 kl. 17.40

 

Vi opplever en svært spesiell situasjon i kommunen vår. Det er viktig at vi alle bevarer roen og fornuften i denne tiden. Krisestaben har ikke svar på alle spørsmål, men vi har etter beste evne forsøkt å lage noen eksempler på Spørsmål og svar: 

Arbeidsplass
Kan jeg dra på jobb på Stjørdal/Levanger/andre kommuner? 
Dette må avklares med den aktuelle kommune. Stillingen må da være en stilling av kritisk samfunnsmessig betydning.

Kan jeg dra på jobb til Frosta når jeg bor i annen kommune? 
Dette må avklares med Frosta kommune. Stillingen må da være en stilling av kritisk samfunnsmessig betydning. For eksempel helsepersonell som arbeider ved helse og omsorg.

Arbeid som foregår på Frosta av selskap utenfor Frosta, ber vi stoppes med mindre det er av kritisk samfunnsmessig betydning. 
Arbeid som foregår utenfor Frosta av selskap på Frosta, ber vi stoppes med mindre det er av kritisk samfunnsmessig betydning. 

Vi oppfordrer til hjemmekontor for de som er pålagt karantene. 

Reise
Reise i Norge og utlandet. Vi ber om at du blir hjemme. 
Kan jeg reise på hytta? Vi ber om at du blir hjemme. 

Annet
Kan jeg dra til frisøren. Nei, ikke etter nasjonalt vedtak i dag.
Hentes søpla som vanlig? Ja, Innherred renovasjon kjører som vanlig 

Alle arrangement i kirken er avlyst. Prest kan nås på mobil 98245347. Ved akutt behov for prest, vil Frostatunet formidle kontakt. 

Opphold ved kantine og pauserom? 
Det går greit om det ikke flere enn 2-3 personer, og med minimum 1 meters avstand. 

Kan jeg gå på treningsstudio? Nei. Alle blir stengt. 

Kan jeg gå på butikken? Ja, men vi ber om at kun en i hver familie går på handel. 

Kan jeg gå på legekontoret? Ja, men kun etter avtale med legekontoret. 

Kan jeg gå på tur? Ja. 
Kan jeg gå på tur med noen som er i karantene? Nei. 
Kan jeg gå på tur med en som er smittet? Nei. 

Matutkjøring fra Frostatunet fortsetter som tidligere. Det er innført ekstra hygienetiltak.

Kommer avisene? Ja. 

Det blir opprettet et tilbud for pass av barn (gjelder barnehagebarn til og med 4.trinn) til foreldre med kritiske samfunnsmessige stillinger. Vi kommer tilbake med informasjon. 

Forøvrig se myndighetenes anbefalinger på helsenorge.no 

Torsdag 12.03.2020 kl. 12.30

 

Smittesituasjonen på Frosta er uoversiktlig. Det er nå registrert 22 smittede. Det reelle antallet antas å være høyere. 

Vi har hatt krisestab i dag, og besluttet flere tiltak med umiddelbar virkning. 

Vi ber om at alle bevegelser over kommunegrensen begrenses til det absolutt nødvendige. Det vil si at kun bevegelser som har betydning for folks helse og samfunnskritiske funksjoner er unntatt. Nødvendig varetransport inn og ut fra Frosta kan gå som normalt. 

Kvamtoppen barnehage stenges fra i morgen. Den stenges ut neste uke.
Espira Juberg gårdsbarnehage er stengt. Det betyr at alle barnehagene er stengt. 

Frosta kommunehus stenges i dag. Kun ansatte har tilgang.

Vi ber om at organisasjoner, lag og foreninger samt private stopper alle sosiale aktiviteter. Dette gjelder trening, sosiale lag, bursdager og lignende. 

Vi ber om at kontakt mellom husstander begrenses. Hold minimum 2 meter avstand til hverandre. Vær nøye med håndhygienen. 

Det er løpende kontakt med Fylkesmannen i Trøndelag om vår situasjon og eventuelle videre tiltak. 

Det blir gitt ytterligere informasjon via sms og på hjemmesiden i løpet av dagen. 

Nytt møte i krisestab kl 0930 fredag 13.mars. 

Onsdag 11.03.2020 kl. 11.30

 

Prøveresultatene fra i går har gitt positive utslag for aktuelle personer ved Frosta skole.

Frosta skole stenges denne uka og hele neste uke. Det samme gjelder SFO, kulturskolen, ungdomsklubben, voksenopplæring, fysioterapi og bibliotek.

6., 7. og 8.trinn ved skolen settes i karantene fra i dag og ut neste uke.

Borglia barnehage vil fortsatt være stengt og i karantene. Karantenen varer ut neste uke.

Fjerdetrinnet ved Frosta skole er fortsatt i karantene. Karantenen varer ut neste uka.

Politiske møter avlyses denne uka og ut neste uke.

Administrative møter i kommunen begrenses kun til møter på Frosta og eventuelt på Skype. Bruk av hjemmekontor bes vurdert av alle.

Lag, foreninger og private oppfordres fortsatt til å begrense sin aktivitet. Frostahallen er stengt ut neste uke.

Restriksjoner ved Frostatunet fungerer bra og gjelder fortsatt: kun ansatte kan gå inn og ut ved Tunet. Det er svært viktig at dette tiltaket overholdes.

Dette er alvorlige tiltak som innføres fra Frosta kommune. Vi gjør dette for å begrense smitten ut fra dagens økende smittetall.

Det er nå kl 1130 totalt 20 smittede. Det forventes flere i løpet av dagen. Det har vært utfordringer knyttet til analyse av prøver ved St.Olavs Hospital.

Det er tatt kontakt med sentrale myndigheter for vurdering av enda mer omfattende tiltak.

Ny info med oppdateringer kommer etter krisestab kl 0930 torsdag 12.mars.

Tirsdag 10.03.2020 kl. 15.15


Vi opprettholder tiltakene som før, og har i tillegg stengt biblioteket ved Frosta skole og fysioterapi på Frostatunet. Det er opprettet et eget koronateam som kan foreta tilsyn, oppfølging og vurdering av sykdomsutviklinga av smitta personer i egne hjem.  
Det er tatt flere prøver i løpet av dagen. Resultatene blir kjent i løpet av døgnet.

Frosta skole inkludert SFO, kulturskole, voksenopplæring og ungdomsklubben er stengt i dag og i morgen. Fjerdetrinnet ved skolen er i karantene. 
Borglia barnehage er stengt og i karantene.
Politiske møter er avlyst inntil videre.

Lag, foreninger og private oppfordres fortsatt til å begrense sin aktivitet.

For å begrense smitte anmodes alle om å overholde karantenebestemmelsene.
Minner om at alle som har forkjølelsesymptomer eller mistanke om korona ikke går inn på legekontoret, men tar telefonisk kontakt først.

Det er berammet ny krisestab kl. 09.30 i morgen onsdag 11. mars. 

Tirsdag 10.03.2020 kl. 07.20

 

Frosta skole inkl. SFO, kulturskole og voksenopplæring stenges i dag 10. mars og i morgen 11. mars. Det er ytterligere mistanke om smitte på ungdomstrinnet og vi vil avvente prøveresultater. Det er påvist 3 nye tilfeller i løpet av siste døgn, totalt 13 smittede.  Krisestab settes i dag kl. 09.00.

Det vil bli lagt ut ny informasjon på hjemmesiden og SMS i løpet av dagen.

 

Mandag 09.03.2020 kl.10.30 

 

Det er ikke påvist nye tilfeller av koronavirus siden i går på Frosta.  Det er fortsatt totalt 9 som har fått påvist smitte.

Det foregår fortsatt prøvetaking og flere er i karantene.

Det er testet flere barn ved Borglia barnehage. Disse er testet negativ.

Frosta skole, SFO, voksenopplæring og kulturskolen åpnes som vanlig i morgen tirsdag 10. mars.

Alle ansatte og barn ved Borglia barnehage samt fjerde klasse ved Frosta skole er fortsatt i karantene.

Tiltakene med begrensning av adgang på Frostatunet fungerer tilfredsstillende. Disse tiltakene  videreføres.

Ungdomsklubben og Frostahallen er fortsatt stengt.

Øvrig kommunal drift som går som normalt.

Det viktigste fremover nå er å fortsette med gode vaner.  Hold deg hjemme hvis du er syk. Vask hendene ofte og riktig.  Vis hensyn og beskytt de mest sårbare mot smitte. Oppfordring til begrensning av reiseaktivitet og sosiale sammenkomster opprettholdes.

Det er ny krisestab onsdag. 11 mars. Kl. 09.00.  Ytterligere informasjon og SMS vil bli lagt ut etter det møtet.

Søndag 08.03.2020 kl. 13.45

Det er påvist nye tilfeller av koronavirus på Frosta. Det er nå totalt 9 som er smittet, derav en elev og en lærer i fjerde klasse og ett barnehagebarn.
Det foregår fortsatt prøvetaking og flere er i karantene.
Alle ansatte og barn ved Borglia barnehage samt fjerde klasse ved Frosta skole er  i hjemmekarantene.
Tiltakene med begrensning av adgang på Frosttunet fungerer fortsatt tilfredsstillende.


Frosta kommune takker innbyggerne for godt samarbeid den siste uken. Flere som kan ha vært utsatt for smitte er blitt kontaktet.
Det er av stor betydning at alle følger oppfordringer som er anbefalt.
Det viktigste fremover nå er å fortsette med gode vaner.  Hold deg hjemme hvis du er syk. Vask hendene ofte og riktig.  Vis hensyn og beskytt de mest sårbare mot smitte. Vurder nødvendigheten av reiseaktivitet og sosiale sammenkomster nøye. 

Det er ny krisestab i morgen 9. mars. Kl. 09.00.  Ytterligere informasjon og SMS vil bli lagt ut etter det møtet.

Råd til mennesker som er i hjemmekarantene


Råd til pasienter som isoleres i hjemmet
 

Lørdag 07.03.2020 kl. 08.30

 

Det er påvist 3 nye tilfeller av koronavirus på Frosta. Det er nå 8 som er smittet og flere er under testing.

Det er flere som er i karantene.

Det er bekreftet smitte ved Borglia Barnehage. Barnehagen blir stengt i 14 dager.

Alle ansatte og barn ved barnehagen samt fjerde klasse ved Frosta skole er satt i hjemmekarantene. Foreldre og ansatte er varslet.

Folkehelseinstituttet sier følgende om hjemmekarantene:

Du kan gå ut av eget hjem, men anbefales å unngå nær kontakt med andre. Det omfatter å:

    ikke gå på jobb eller skole
    unngå reiser og ikke ta offentlig transport
    unngå andre steder der man lett kommer nær andre

Les mer om hjemmekarantene på Folkehelseinstituttet sine hjemmesider.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/rad-til-personer-som-er-i-hjemmekarantene/

Åpning av skolen vurderes i løpet av mandag.

Tiltakene med begrensning av adgang ved Frostatunet fungerer fortsatt tilfredsstillende.

Lag, foreninger og private oppfordres fortsatt til å begrense sin aktivitet.

Mer informasjon vil bli gitt mandag 9. mars etter kl. 10.00.

 

Fredag 6 mars kl. 12.00

 

Det er påvist nye tilfeller av Koronavirus på Frosta. Det er nå 5 som er smittet. Og flere er under testing. Det er flere som er i karantene.

Borglia barnehage er stengt fra i dag. Det samme er Frosta skole. Dette skyldes mistanke om smitte ved barnehagen. Mens det er påvist smitte av en lærer ved skolen. 
Fjerde trinn ved Frosta skole er i karantene i 14 dager. Åpning av skolen og barnehage vurderes løpende.

SFO, Kulturskole og Ungdomsklubben er også stengt.

Tiltakene med begrensning av adgang ved Frostatunet fungerer tilfredsstillende. 
Lag, foreninger og private oppfordres fortsatt til å begrense sin aktivitet. 

Det blir satt ny krisestab mandag 9. mars kl 9. 

Det blir gitt forløpende informasjon gjennom hjemmesiden til Frosta kommune. 
 

Fredag 6. mars kl. 08.00


Det er påvist flere tilfeller av koronavirus på Frosta. Borglia barnehage er stengt inntil videre.
Frosta skole stenges også i dag. Det blir iverksatt tiltak for å ivareta barn, elever og foreldre.
Mer informasjon vil komme etter kl. 12.00 i dag.