Landbruk

Landbruk

Her finner du oppdatert informasjon om korona som er relevant for deg som jobber i landbruket.

Sykdom og fravær på gårdsbruk på grunn av korona

Fylkesmannen i Trøndelag: Viktig informasjon om korona