Generelle råd til næringslivet

Generelle råd til næringslivet

Samfunnet er i en ekstremt krevende situasjon og næringslivet som del av samfunnet er også under enormt press. 

 Råd fra helsedirektoratet til all varehandel - inkludert dagligvarehandel

Regjeringens strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene

Råd fra arbeidsplasser fra Folkehelseinstituttet

Råd til arbeidsplasser som bygg, varehandel, drosje, politi, toll, avløp, håndtverkere ol. fra Folkehelseinstituttet

Arbeidstilsynet: tiltak i arbeidslivet mot smitte

NAV-informasjon til arbeidsgivere (PDF, 94 kB)

NAV-Inntekssikring-informasjon til selvstendig næringsdrivende og frilansere

For medlemmer i NHO - informasjon om korona

Informasjon til bønder-sykdom og fravær på gårdsbruk på grunn av korona