Generell næring - Frosta

Generell næring - Frosta

Frosta kommune, Proneo og Næringsforeningen i Værnesregionen samarbeider for å bistå næringslivet i den krevende Korona-situasjonen. 

Det  er i dag 19.03.20 skrevet et brev som vil bli sendt ut til medlemmene i Næringsforeningen i Værnesregionen avdeling Frosta.

 

BIO Trøndelag - et kompetansetiltak

Bedriftsintern opplæring (BIO) er et kompetansetiltak fra fylkeskommunene. Ordningen er styrket i regjeringens krisepakke for næringslivet ifm. koronautbruddet. Trøndelag fylkeskommune forvalter ca. kr 9,2 millioner i BIO-midler for 2020. Ordningen er permanent, men retningslinjene er tilpasset dagens situasjon og kan endres.

Formålet med ordningen er økt kompetanseheving for å hindre utestengning fra arbeidslivet og i tillegg motvirke uheldige konsekvenser som følge av koronasituasjonen.

De som kan søke er små bedrifter og enkeltpersonforetak med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak. I 2020 prioriteres bransjer som er spesielt rammet av koronasituasjonen som opplevelsesnæringene herunder reiseliv, kulturnæringer og småskalamatprodusenter samt mat- og restaurantbransjen i Trøndelag.

Retningslinjer for ordningen bedriftsintern opplæring  (PDF, 190 kB)

Det kan også være hensiktsmessig at flere aktører/nettverk går sammen om kompetansehevende tiltak i tråd med ordningen fra fylkeskommunen. Frosta kommune viser til avtale med Proneo for bistand med søknader.

Kontaktperson:

Vigdis Haldorsen - Proneo - tlf. 99 22 58 21 e-post: vigdis.haldorsen@proneo.no