Krisepakke til idrett, kultur og frivillighet

Krisepakke til idrett, kultur og frivillighet

Søknadsfrist 21. april

Innen 21. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer.


Over hele Norge har en rekke arrangementer innen idrett, kultur og frivillighet blitt avlyst, utsatt eller stengt. Krisepakken, en stor kompensasjonsordning på en milliard kroner, er ment å avhjelpe situasjonen.

Det ligger mye god informasjon, veiledning og spørsmål og svar på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet og Kulturrådet, som forvalter de to ordningene.  

Lotteri- og stiftelsestilsynet retter seg mot idrett og frivillighet (inkludert kulturfrivillighet). Kulturrådet retter seg mot arrangører i kultursektoren.

Les mer om disse ordningene på deres nettsider:

Lotteri -og stiftelsestilsynet

Kulturrådet

Kulturdepartementets samla oversikt over ulike ordninger