Koronavaksinering Frosta

Koronavaksinering Frosta

Når det er din tur for vaksine vil Frosta kommune ta kontakt med deg pr. telefon. Vi ringer da fra telefonnummer 91 24 65 32 eller 91241825, aldri fra skjult nummer. Det er viktig at du besvarer denne henvendelsen.

Tirsdag 27. juli

Vi nærmer oss mål med 1. dose av coronavaksineringen, og vil takke frostingene for svært god oppslutning! Med en vaksinasjonsgrad på omtrent 90% kommer Frosta høyt opp på listene. Kjempebra!

Det er viktig at dere som ikke har fått tilbud om 1. dose tar kontakt for avtale så snart som mulig.

Vi vil også oppfordre arbeidsgivere som har utenlandsk arbeidskraft om å ta snarlig kontakt med vaksinasjonskontoret for vaksinering av sine ansatte. 

Vaksinasjonstelefonen er betjent tirsdag, onsdag og torsdag kl 08.00-15.00.

T: 91 24 65 32 og 91 24 18 25.

 

Tirsdag 6. juli

Status pr. d.d.

I Frosta kommune er det nå vaksinert 1375 personer. Av disse er 455 personer vaksinerte med første dose og 920 personer fullvaksinerte.

Vi vaksinerer aldersgruppe 18-24 år og 40-44 år flere uker fremover.

Vi får 112 doser denne uken og i uke 28 får vi 84 doser.

Vi prioriterer å få vaksinert ansatte i barnehager og skolen fra aldersgruppe 25-39 år. Disse skal få tilbud om første vaksinedose senest 3 uker før skolestart for å være beskyttet. I tillegg har regjeringen fulgt Folkehelseinstituttets råd og vedtatt at studenter kan få tilbud om sin andre vaksinedose på studiestedet sitt for å unngå ens ærend å reise tilbake sin hjemkommune for å få den.

Mandag 28. juni

Status pr. d.d.

I Frosta kommune er det nå 1249 vaksinerte. Av disse er 337 vaksinerte med første dose og 912 fullvaksinerte.

Denne uken vaksineres store deler av aldersgruppen 45-54 år, og også noen i aldersgruppe 18-24 år.

Denne uken får vi 126 vaksinedoser, og i uke 27 får vi 112 doser.

Vi har nå fått en oversikt over vaksinedoser som ankommer for flere uker i sommer, noe usikre tall, men vi kaller nå inn for disse ukene fortløpende. Du som er i aldersgruppe 45-54 år, 18-24 år og 40-44 år, merk deg vårt telefonnummer vi ringer fra, tlf. 912 46 532, slik at vi raskt kan få kontakt med deg.

 

Mandag 21. juni

Status pr. d.d.

Det er 1122 vaksinerte i Frosta kommune. Av disse er 236 vaksinert med første dose og 886 fullvaksinerte.

Vi har nå startet innkalling for aldersgruppe 54-45 år.

Regjeringen besluttet 14.06.21 at det igjen skulle endres doseintervall for koronavaksinerte uten underliggende sykdom. Disse blir nå flyttet fra 9 til 12 uker. Disse vil bli kontaktet for endring av time for andre dose.

Det ankommer 154 doser denne uker og i uke 26 får vi 126 doser.

Folkehelseinstituttet vil snart komme med oppdatering med fordeling for hele sommerperioden, men fortsatt vil denne oversikten være med usikre tall.

Mandag 14. juni

Status pr. d.d.

Det er 1056 vaksinerte i Frosta kommune. Av disse 283 vaksinert med 1. dose og 773 er fullvaksinerte.

Vi holder fortsatt på med aldersgruppen 55-65 år uten underliggende sykdom.

Regjeringen besluttet 07.06.21 at doseintervall for koronavaksinerte uten underliggende sykdom justeres fra 12 til 9 uker, med tilbakevirkende kraft fra uke 20. Disse vil bli kontaktet for endring av time for 2. dose.

Det ankommer 70 nye doser denne uken og i uke 25 får vi 126 nye doser.

FHI vil snart komme med oppdatering med fordeling for hele sommerperioden, men fortsatt vil denne oversikten være med usikre tall.

Mandag 7. juni 

Status pr. 07.06.2021

Totalt er det satt 1011 vaksiner, av disse er 716  fullvaksinerte og 295  vaksinert med første dose.

Vi holder på med vaksinering i aldersgruppen 55-65 år. 
Vi er ferdige med de som har underliggende sykdom/risiko i denne gruppen. 
Resterende i denne aldersgruppen vaksineres nå med 12 ukers intervall mellom 1. og 2. dose.

Det ankommer 49 doser i uke 23 og 70 doser i uke 24 til nye vaksiner.

Tirsdag 1. juni

Status pr. 01.06.2021

Totalt vaksinerte er 960 stk. 635 er fullvaksinerte og 325  er vaksinerte med første dose.

Uke 22 skal 49 stk nye vaksiner settes.
Uke 23 skal 49 stk nye vaksiner settes.

Vi holder på å vaksinere personer uten bakenforliggende sykdom i alderen 65-55, helsepersonell og også noen etterslengere med underliggende sykdom. 

Torsdag 6. mai

Innkalling til koronavaksinering

Når det er din tur for vaksine vil Frosta kommune ta kontakt med deg pr. telefon. Vi ringer da fra telefonnummer 91 24 65 32 og aldri fra skjult nummer. Det er viktig at du besvarer denne henvendelsen
 

Mandag 3. mai.

FHI anbefaler at AstraZeneca-vaksinen tas ut av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge.

Det er besluttet at personer som fikk Covid-19 Vaccine AstraZeneca som dose 1 skal tilbys dose 2 med mRNA- vaksine (Pfizer)
Det er planlagt at du vil få denne vaksinen til det oppsatte tidspunktet du allerede har fått til revaksinering.
Hvis det blir endringer på dette, vil du bli kontaktet av kommunen for endring av time.

Her kan du lese hele brevet fra FHI. (PDF, 147 kB)
 

Mandag 26. april

Vaksinering på Frosta i uke 17 og 18

Statusrapport pr. 26.04.21

Vaksineringen går framover og pr. 26.04 har 737 innbyggere fått 1 eller 2 doser.  Denne uka settes 112 vaksiner. (88 nyvaksiner og 24 revaksiner).

Neste uke (uke 18) settes også 112 vaksiner ( 59 nyvaksiner og 53 revaksiner)

Vi er stort sett ferdig med fullvaksinering av de over 75 år. Vi holder nå på med aldersgruppen 65-75 samt de med underliggende sykdommer i aldersgruppen 55-65.

Er du over 65 år og ikke blitt oppringt, ta kontakt med Frosta legekontor på tlf. 74 80 88 60 for å få time til vaksinering.

Alle med bosted på Frosta vil bli oppringt for time til vaksinering.

Fredag 26.mars

I løpet av uke 12 vil det være 436 personer som er vaksinert på Frosta
I uke 13 vil det bli vaksinert nye 21 personer
I uke 14 vil det bli vaksinert nye 84 personer 

I løpet av uke 13 vil de fleste i alderen 75-85 være vaksinert 
I løpet av uke 14 vil vaksinering av andre aldersgrupper og prioriterte bli satt i gang   
 

Fredag 12. mars

Pga. råd fra Folkehelseinstituttet om foreløpig pause i vaksineringer med Astra-Zeneka-vaksine er alle som er satt opp til denne vaksinen mandag 15.03.2021 utsatt. De vil bli kontaktet for ny avtale.

 

Fredag 12. februar

Informasjon om målgrupper for koronavaksinasjon finnes i FHI sin vaksinasjonsveileder under koronavaksinasjonsprogrammet. Se informasjon på FHI sin nettside.

Vi følger FHI sine anbefalinger om at utvalgte helsepersonellgrupper vil få tilbud om koronavaksinasjon. Se mer informasjon på deres nettside.

De som er i målgruppen får en personlig innkalling fra Frosta kommune til time for vaksinering, i hovedsak pr. telefon.

 

Fredag 5. februar

Vi er godt i gang med vaksineringa på Frosta.

Hittil er 93 personer vaksinert. 19 personer er revaksinert.

Alle beboerne ved Frostatunet er nå fullvaksinert.

Fra uke 6 starter vi med aldersgruppen 75-85 år. 

Alle som er i den aldersgruppen vil bli oppringt om tidspunkt for vaksinering.

Det er tilgangen på vaksiner som avgjør hvor mange vi kan tilby vaksinering.

Her finner du informasjon om:

 

Hvor mange er vaksinert på Frosta ? (fhi.no)

Informasjon om koronavaksiner (helsenorge.no)

Hvem kan få koronavaksine ? (fhi.no)