Koronavaksinering i Frosta

Koronavaksinering i Frosta

Fredag 12. februar

Informasjon om målgrupper for koronavaksinasjon finnes i FHI sin vaksinasjonsveileder under koronavaksinasjonsprogrammet. Se informasjon på FHI sin nettside.

Vi følger FHI sine anbefalinger om at utvalgte helsepersonellgrupper vil få tilbud om koronavaksinasjon. Se mer informasjon på deres nettside.

De som er i målgruppen får en personlig innkalling fra Frosta kommune til time for vaksinering, i hovedsak pr. telefon.

 

Fredag 5. februar

Vi er godt i gang med vaksineringa på Frosta.

Hittil er 93 personer vaksinert. 19 personer er revaksinert.

Alle beboerne ved Frostatunet er nå fullvaksinert.

Fra uke 6 starter vi med aldersgruppen 75-85 år. 

Alle som er i den aldersgruppen vil bli oppringt om tidspunkt for vaksinering.

Det er tilgangen på vaksiner som avgjør hvor mange vi kan tilby vaksinering.

Her finner du informasjon om:

 

Hvor mange er vaksinert på Frosta ? (fhi.no)

Informasjon om koronavaksiner (helsenorge.no)

Hvem kan få koronavaksine ? (fhi.no)