Generell informasjon om koronavaksine

Generell informasjon om koronavaksine

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.

Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til nøyaktig når vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper. Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Kommunene mottar for tiden praktisk utstyr som skal gjøre oss klare til vaksinering. Selve vaksinen forventer vi ikke hit før over nyttår. Frosta kommune har første utgave av våre planer for gjennomføring klar. Disse justeres etter hvert som vi får vite mer fra nasjonale myndigheter.

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, i rekkefølge: 

  •     Beboere i sykehjem og omsorgsboliger 
  •     Eldre over 85 år 
  •     Eldre over 75 år og deretter de over 65 år 
  •     Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før. 
  •     Foreløpig er ikke helsepersonell prioritert høyere enn disse gruppene, men dette kan endres dersom smittepresset øker.

Det vil komme oppdatert informasjon om hvordan personer i risikogruppene skal bli kontaktet, og tid og sted for vaksinasjonen. Vaksinasjon er frivillig, så det er fint om hver enkelt allerede nå tenker gjennom om en vil ta imot tilbudet.

Du finner mer informasjon om koronavaksine på folkehelseinstituttets nettside