Informasjon Helse og Omsorg

Informasjon Helse og Omsorg

18 mars 2021: FROSTATUNET OPPDATERER SMITTEVERNSREGLENE:

Besøkende skal

 • Være friske.
 • Bruke håndsprit.
 • Munnbind er PÅBUDT i alle fellesarealer på vei inn og ut til den du besøker-det kan tas av inne på beboerens rom om du holder to meters avstand!
 • Uten munnbind er det ikke adgang til Frostatunet.
 • Max 2 stk på besøk pr.beboer (et barn kan være med sine foreldre)
 • Besøket skal fortrinnsvis være på beboers rom, storstua kan benyttes om det er avklart med vakthavende sykepleier på tlf 47698589. 2 meters regel må overholdes, munnbind kan tas av når dere sitter på bestemte plasser. Bord og stol skal sprites av dere dere oppholdt dere.
 • Besøkstiden er fra kl 1000-1200 og 1630-1830 alle dager. 
 • Skriv dere inn i besøks-protokollen i tilfelle vi må starte en smittesporing.

Beboerne er stort sett vaksinert, alle ansatte er under vaksinering.

Vi ønsker IKKE å få Covid-19 inn på Frostatunet og må derfor forholde oss til smittevernsreglene som er klarert med smittevernslege i Frosta  Arne Bye.

TAKK FOR AT DU BIDRAR I DEN NASJONALE DUGNADEN MOT COVID-19.

Om noe er uavklart da kontakt med Avdelingsleder Liv Leth-Olsen på tlf 95929968.

 

18.mars 2021: Smittevernsregler for Omsorgsboligene på Frostatunet.

 • Besøkstid er hele dagen, da beboerne bor i eget hjem som leies av Frosta Kommune- men vi anbefaler ift smittevernshensyn at kun nødvendige besøk foretas.
 • Du må være frisk for å unngå å spre unødig smitte.
 • Munnbind skal være på i fellesarealene på tur til den du skal besøke.
 • Bruk håndsprit.
 • Skriv deg inn i besøks-protokollen.
 • Besøket skal foregå inne på leiligheten med tanke på smittevern. Munnbind kan tas av om dere holder to meters regelen.
 • De fleste av beboerne er vaksinert, personalet er under vaksinering.

Om noe er uavklart ta kontakt med avdelingsleder Grethe N Hovdal på tlf 41225116.

TAKK FOR AT DU BIDRAR I DEN NASJONALE DUGNADEN MOT COVID-19.

20. oktober 2020

Frostatunet er igjen åpnet for besøkende etter avtale.

9. oktober 2020

Frostatunet er stengt for besøkende til og med mandag 19. oktober.

Fra  2. juni kan pårørende fritt besøke sine på Frostatunet. 


Begrensninger på tidspunkt og antall besøkende samtidig bortfaller. Ytterdør vil fremdeles være låst og det vil være strenge krav til hygiene og man må holde avstand til andre i henhold til gjeldende retningslinjer. Det vil føres besøksprotokoll over alle besøkende. Alle besøkende vil motta skriftlig informasjon om hvordan de skal etterleve disse kravene under besøket.
Målet er fortsatt å beskytte beboere og pasienter mot smitte.

Du er hjertelig velkommen til å besøke dine nærmeste på Frostatunet.

 

Men for å beskytte pasienter mot Koronasmitte ber vi om at følgende regler overholdes

 • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Besøkende skal gå direkte til og fra rommet og ikke oppholde seg i fellesarealer. Hvis pasienten/beboeren ikke har enerom, må besøk tilrettelegges i besøksrom e.l.
 • Besøkende skal holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter/beboere enn den de besøker.
 • Besøkende skal også holde minst 1 meters avstand til den de besøker, men her kan det gjøres lokale vurderinger om berøring kan finne sted, men en bør prøve å unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt. Vurderingen bør ta hensyn til smittespredning i lokalsamfunnet (kommunen) og risiko for alvorlig sykdom hos den som får besøk og øvrige beboere i institusjonen.
 • Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
 • Pasient/beboer bør utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.
 • Hvis du i løpet av uken etter besøket får sympomer på covid-19  og skal på testing MÅ du på testingen informere om at du har vært på besøk på Frostatunet, dette som en del av smitteoppsporingen.
   

Regler besøk kommunale institusjoner Frosta kommune fra 2.6.20120 (PDF, 137 kB)

Nå kan pasienter på sykehjem, og beboere i kommunale omsorgsboliger igjen få besøk av sine pårørende - Gjelder fra 18.05.20

 

Etter å ha hatt besøksforbud en god stund åpner vi nå for at pasienter på sykehjemmet og beboere i omsorgsboliger kan få besøk av sine nærmeste. Dette gjelder pasienter/beboere som ikke er smittet. Dersom sykehjemmet får et smitteutbrudd vil det ikke bli mulig å komme på besøk. På sykehjemmet skal besøk skje etter avtale med avdelingene. 


Generelle kriterier for alle besøk

 • Ikke kom på besøk dersom du ikke føler deg frisk – ta heller en telefon eller videosamtale. Det gjelder uansett infeksjonssykdommer.
 • Ikke kom på besøk dersom du har vært utenfor Norge de siste 14 dager.
 • Ikke kom på besøk hvis du er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist smitte med koronavirus. 


Etterhvert som samfunnet åpner opp, blir det ekstra viktig å passe på sikkerheten overfor risikoutsatte grupper som eldre på sykehjem og i omsorgsboliger.


Viktige rutiner som må følges ved besøk til beboere/pasienter:

 • Utfør håndhygiene før du går inn på avdelingen/leilighetene. Spritdispenser fins utenfor døra til alle avdelinger og ved innganger til omsorgsboliger. 
 • Også ved utendørs besøk skal håndhygiene utføres. 
 • Hold en meter avstand til pasienter og ansatte, dette gjelder både inne og ute.   
 • For pasienter på sykehjemmet: Når pasient bruker rullestol er det pleier som skal trille denne. 
 • Besøkende SKAL medbringe og SKAL bruke munnbind inder hele besøket. 
   

Frostatunet


Besøk bør fortrinnsvis skje utendørs men vi åpner også for muligheten til å ta imot besøk på egnede fasiliteter på avdelingen.


Ring før du kommer på besøk


Besøk må avtales på forhånd ved at du ringer til avdelingen. Hver avdeling kan bare ha besøk av en pårørende om gangen, men tilhører dere samme husstand (f.eks. sønn og svigerdatter) kan dere være to.


Hvor lenge kan jeg være på besøk?


I utgangspunktet kan du være på besøk så lenge besøkstiden varer, men om flere pasienter får forespørsel om besøk på samme dag må vi sette begrensninger på tiden. Dette vil du i så fall få beskjed fra ansatte på avdelingen. 


Besøkstidene er på følgende tidspunkt:


•    10.30 - 12.00
•    17.00 - 18.30

Telefonnummer 

•    Hjemmesykepleie 480 59 220

•    Vakttelefon Frostatunet 476 98 589


Når du kommer på sykehjemmet (hovedinngang) for ditt avtalte besøk må du ringe avdelingen og varsle at du har kommet. Da vil en pleier komme å hente deg og vise deg hvor dere skal oppholde dere under besøket. Pårørende skal ikke oppholde seg i fellesareal.


Elvarheim


Beboere på Elvarheim skal kun ta imot besøk i egen bolig. 


Telefonnummer:
•    Ansvarsvakt: 
•    Avd.leder: 986 95 907


Vi anmoder om at kun en person om gangen drar på besøk. Leilighetene er små og det blir vanskelig å holde avstand dersom mange om gangen er på besøk.