Generell informasjon

Generell informasjon

Det viktigste vi kan gjøre for å hindre at mange blir syke er å forsinke spredningen mest mulig. Da vil færre få behov for hjelp samtidig og helsetjenesten vil kunne gi behandling til alle som trenger det.
 
Alle kan bidra til å stoppe spredningen – takk for at du bidrar!

Generelt henviser vi til Folkehelseinstituttet  sin nettside, Helsenorge.no og Helsedirektoratet som har siste oppdaterte informasjon.


Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 som har åpent hverdager 08-18 og helger 10-16.

Siste:

Regjeringa har i dag 18.01.21 presentert nye nasjonale tiltak. 

Barnehager og skoler
Nasjonalt tiltaksnivå for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra rødt til gult nivå. Kommuner kan opprettholde rødt nivå ut denne uka dersom de har behov for å forberede overgang til gult nivå. Kommuner med høyt smittepress bør vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler, og ved behov vurdere rødt nivå også i barnehager og barneskoler. (Nytt).
Anbefalinger for alle i hele landet


Sosial kontakt
Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)


Reiser
Ikke gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise. Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder. (Nytt)


Høyere utdanning
Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås. Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne. (Nytt)


Idretts-, fritids- kultur- og livssynsarrangementer
Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. (Nytt)
For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges Idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene. (Nytt)
Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser. (Nytt)


Arbeidsplasser
Hjemmekontor anbefales for alle som har mulighet til dette.


Regler for hele landet
Private sammenkomster og arrangement

De fleste private sammenkomster og arrangementer bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder følgende regler:

Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer. (Nytt)
Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere om kravet til fastmonterte seter for å ha inntil 200 eller 600 deltakere på arrangement, bør erstattes med andre krav, for eksempel krav til tilviste faste sitteplasser. (Nytt)


Uteliv og serveringssteder
Forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder videreføres inntil videre. Det tas en ny vurdering i uke 4, altså neste uke.


I tillegg anbefaler vi fortsatt innbyggerne å benytte munnbind når de beveger seg i butikker og andre steder med mye folk.

Med utgangspunkt i de nasjonale bestemmelsene og anbefalingene gjelder følgende i Frosta fra 20.01. og inntil videre:

 • Ungdomsskolen nedjusteres fra rødt til gult nivå fra og med onsdag. 
 • Kulturskolen har ordinær undervisning fra og med onsdag. Det forutsettes at undervisningen foregår med 2 meters avstand ved blanding av kohorter.
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.
 • Frostahallen holdes åpen for aktiviteter for barn og unge under 20 år.
 • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand. 
 • Treningssenteret kan holdes åpent som normalt. 
 • Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. 
 • Ungdomsklubben åpnes fra og med onsdag med trinnvis begrensning. 
 • Magnushallen holdes fortsatt stengt inntil videre utenom skoletid. 
 • Bassengene kan åpnes fra og med onsdag. 
 • Frostatunet åpnes for besøkende innenfor besøkstid med adgangskontroll.  
 • Det oppfordres til fortsatt begrenset besøk ved omsorgsboligene, inkl. Elvarheim. 
 • Bruk av munnbind for alle i omsorg og helsetjenesten videreføres inntil videre. 
 • Hjemmekontor anbefales fortsatt for alle som har mulighet til dette. 
 • Kommunehuset er fortsatt stengt for publikum - besøk kan avtales
 • Det anbefales fortsatt bruk av munnbind i det offentlige rom (eks butikker og kjøpesenter) 

Vi minner om at innreisende til Norge og deres arbeidsgivere må sette seg inn i viktig informasjon om innreiseregistrering, innreisekarantene, testplikt og karantenehotell. Innreiseregistreringen skal fylles ut før man kommer til grensen.

 Nytt koronavirus - fakta, råd og tiltak
Råd og informasjon til befolkningen
Helsenorge.no - koronavirus
Reiseråd
Vedtatte tiltak Helsedirektoratet

NRK svarer om korona