For deg med hytte/campingvogn på Frosta

For deg med hytte/campingvogn på Frosta

Legionella-råd for hyttefolk etter "korona-stenging"

Hytter står ofte ubebodde i perioder av året. Nå har mange hytter under lengre tid ikke har vært i bruk på grunn av hytteforbudet. Nå er det viktig å hindre at legionella-bakterien etablerer seg i vannsystemet på hytta og fører til legionellasmitte.

Se lenke på fhi.no på hvorddan du skal forholde deg til dette.