For deg med hytte/campingvogn på Frosta

For deg med hytte/campingvogn på Frosta

Legionella-råd for hyttefolk etter "korona-stenging"

Hytter står ofte ubebodde i perioder av året. Nå har mange hytter under lengre tid ikke har vært i bruk på grunn av hytteforbudet. Nå er det viktig å hindre at legionella-bakterien etablerer seg i vannsystemet på hytta og fører til legionellasmitte.

Se lenke på fhi.no på hvorddan du skal forholde deg til dette.

Regjeringen har vedtatt en ny forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19

På Frosta ber vi også om at de som har campingvogner, bobiler, fritidsbåter og lignende følger samme forbudet.

Hva betyr denne forskriften for meg som har hytte/campingvogn på Frosta ?

Som utenbygdsboende betyr det at du må holde deg hjemme, og ikke dra på hytta/campingvogna. 

§ 5. Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

Endret ved forskrift 19 mars 2020 nr. 355.

Kommunene har ikke dispensasjonsadgang

Kommunene har ikke adgang til å gi dispensasjon. Det oppfordres derfor om at hyttebeboere ikke tar kontakt med kommunen for å kreve unntak. Unntakene fremkommer tydelig i forskriften. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn for å avverge store materielle skader tillates. 

Hvis du selv vurderer din forespørsel til å være strengt nødvendig, og som ikke kan løses via lokalt bosatte personer, henstiller Frosta kommune på det sterkeste til at du ivaretar smittevernet fra du reiser fra fast bopel til du returnerer. Utføring av strengt nødvendig vedlikehold gir ikke hjemmel til overnatting.

Dagsturer frarådes

Dagsturer er lov, men Helsedirektoratet fraråder fritidsreiser. Det gjelder også dagsturer til hytta. Reiser innebærer ofte at man kommer i kontakt med mange folk og det øker faren for smittespredning.

Informasjon fra regjeringen om hytteforbudet

Her kan du lese hele forskriften