Koronavaksinering Frosta

Koronavaksinering Frosta

Mandag 06.03.2023

Neste koronavaksinering blir 27. april 2023

Man kan bestille time på helsenorge.no eller ringe Frosta legekontor på 74 80 88 60.

Mandag 23.01.2023

Neste koronavaksinering blir 1.mars 2023

Man kan bestille time på helsenorge.no eller ringe Frosta legekontor på 74 80 88 60.

Tirsdag 13.12.2022

Neste koronavaksinering blir 19.januar 2023

Man kan bestille time på helsenorge.no eller ringe Frosta legekontor på 74 80 88 60.

Onsdag 23.11.2022

FHI har nå åpnet opp for at alle skal få tilbud om oppfriskningsdose vaksine mot corona.

Frosta kommune tilbyr dette 7. og 8. desember.

Sted:

Frisklivssentralen via venterom til tannlegen.

Time bestilles hovedsaklig på helsenorge digitalt. Legekontoret kan kontaktes om dette ikke er mulig på tlf 74 80 88 60.

Er man i risikogruppe og ikke har bestilt time enda, kan man også benytte disse timene.

Det skal går minst 3 uker fra man har hatt corona til man kan ta vaksine.

FHI vurderer at gruppen 18-64 år uten underliggende risiko per nå ikke inkluderes som en av målgruppene som anbefales en ny oppfriskningsdose, men at det allikevel åpnes opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose. Bakgrunnen for det er at slik epidemien er forventet å utvikle seg, vurderer Folkehelseinstituttet at risikoen for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 er lav for personer 18-64 år uten underliggende risiko. Nytten av ny oppfriskningsdose vil være begrenset fordi de fleste så langt har tatt de anbefalte dosene og mange har i tillegg relativt nylig gjennomgått infeksjon.

Det er imidlertid andre behov enn rent medisinske som kan ligge til grunn for at enkelte har et ønske eller behov for å la seg vaksinere. Det kan være reise, ønske om å beskytte sine omgivelser, ønske om å redusere faren for mer plagsomme symptomer etter smitte, eller en generell uro for sykdommen. Det er god tilgang på koronavaksine i Norge. Selv om FHI per i dag vurderer den individuelle nytten av en ny dose i aldersgruppen 18-64 år som begrenset, åpnes det derfor allikevel opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose. Denne åpningen vil være mer aktuell for de eldste i aldersgruppen enn de yngste, og særlig de som til nå kun har takket ja til to doser.

Alle vaksiner, også koronavaksinene, har bivirkninger. De fleste bivirkningene etter vaksinasjon er milde og går over i løpet av kort tid, men det er kjent at koronavaksinene i sjeldne tilfeller kan gi bivirkninger som kraftige menstruasjonsblødninger og betennelse i hjertemuskelen og hjerteposen. Den enkelte må derfor vurdere nytte opp mot risiko for eventuelle bivirkninger av vaksinene. 

Fredag 18.11.2022

Ny dato for koronavaksine, torsdag 19.01.2023.

Man må selv bestille time, man får ikke innkalling til vaksine.

Du kan bestille time på helsenorge.no eller du kan ringe på legekontoret.  Tlf. 74 80 88 60.

Fredag 28. oktober 2022

Nye datoer for vaksinering er 16/11 og 7/12

Man må selv bestille time, man får ikke innkalling til vaksine.

Du kan bestille time på helsenorge.no eller du kan ringe på legekontoret.  Tlf. 74 80 88 60.

 

Torsdag 15. september 2022

1. Oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp
Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19: 

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt 
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

2. Oppfriskningsdose til ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom 
Ungdom med alvorlig grunnsykdom er en sårbar gruppe som det er viktig å beskytte mot infeksjon som kan være mer alvorlig for dem eller forstyrre/forsinke annen behandling. Det er lenge siden denne gruppen fikk forrige dose, og det er usikkert hvor lenge beskyttelsen varer. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom nå bør tilbys en oppfriskningsdose. 


Anbefalingen gjelder ungdom 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under. Legg merke til at denne lista med grunnsykdommer er forskjellig fra lista for voksne over. 

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.). 
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk 
 • immunsuppresjon) 
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot 
 • kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt  lungefunksjon 
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon 
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer- sykdom/«Fontan-barn») 
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året) 
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege. 

3. Oppfriskningsdose til gravide Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere. 


Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose. 

Bestilling av time

Det er mulighet til å bestille time på helsenorge.no. eller du kan ringe legekontoret på tlf. 74 80 88 60.
Det vil ikke bli innkalling til vaksinering og alle må bestille time selv.
Det er foreløpig satt opp timer for vaksinering  28/9, 29/9 06/10 og 20/10.

Tirsdag 6. september 2022

Fra 1. juli 2022 anbefales personer 65 år og eldre og sykehjemsbeboere å ta en ny oppfriskningsdose.

Anbefalingen om ny oppfriskningsdose til denne aldersgruppen gjelder uavhengig om du har gjennomgått sykdom etter forrige dose. Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.

Time til vaksinering

Man får ikke innkalling til vaksine og man må bestille selv.

Du kan bestille time på helsenorge.no eller du kan ringe på legekontoret.  Tlf. 74 80 88 60.

Det er foreløpig satt opp timer for vaksinering 28/9, 29/09 og 20/10.

Mandag 8. august 2022

Neste vaksinedato er 25.08.2022. Det er mulighet til å bestille time på helsenorge.no. eller du kan ringe legekontoret på tlf. 74 80 88 60.

Det er foreløpig satt opp timer for vaksinering 25/8, 28/9 og 20/10.

Mandag 1. august 2022

Fra 1. juli 2022 anbefales personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere å ta en ny oppfriskningsdose. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose til denne aldersgruppen gjelder uavhengig om du har gjennomgått sykdom etter forrige dose. Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.

Nærmere informasjon om dato og bestilling av time kommer første uka i august.

Koronavaksinering for barn og ungdom

Fredag 17. desember

I Frosta kommune fortsettes vaksinering fortløpende med oppfriskningsdose før jul og på nyåret.

Nye retningslinjer fra FHI:

 • Intervall ned til 4,5 måneder mellom siste dose og primærvaksinasjonsserien og oppfriskningsdose hos de gruppene som per nå er anbefalt oppfriskningsdose
 • Prioritering av ansatte i barnehage og skole

Innkallingen kommer på SMS via HelseNorge eller du blir kontaktet av vårt vaksinasjonskontor på             tlf. 91 24 65 32.

Torsdag 9. desember

Anbefalingen fra FHI om 5 måneder mellom siste dose i grunnvaksineringen (2. dose) og oppfriskningsdose gjelder for alle personer som til nå er anbefalt en oppfriskningsdose:

 • personer 45 år og eldre, sykehjemsbeboere
 • personer 18-44 år med underliggende medisinske tilstander som gir høy risiko for alvorlig sykdom av covid-19
 • ansatte i helse- og omsorgstjenesten

I Frosta kommune er vi nå ferdige med oppfriskningsdose til sykehjemsbeboere og er snart ferdige med vaksinering av aldersgruppe 65+.

I tillegg kalles risikopasienter mellom 18-64 år inn til vaksinering i løpet av desember. Merk! Hvis du er innenfor denne gruppen og ikke har fått innkallelse, ta kontakt for bestilling av time, tlf. 91 24 65 32.

Aldersgruppe 45-64 år kalles inn fortløpende, jfm anbefalingene fra FHI.

Innkallingen kommer på SMS vis HelseNorge eller du blir kontakt av vårt vaksinasjonskontor.

Tirsdag14. september

Det er nå 2111 vaksinerte personer i Frosta kommune. I dag ble de i alderen 12-15 år vaksinerte, og senere denne uken revaksineres siste del av ordinære aldersgrupper.

Det er fortsatt mulighet å sette seg inn på time for vaksinering av dose 1 og dose 2, men tilbud om timer vil fra nå av bli mindre enn tidligere. Det er tilgjengelige timer for booking via helsenorge.no  Vaksinasjonskontoret er tilgjengelig på tlf. 91 24 65 32 onsdager mellom kl. 09.00-15.00, evt. kan legekontoret ringes ved behov utover dette.

I tillegg vaksineres nå enkelte med 3. dose, jmf. Folkehelseinstituttets nye retningslinjer. Det er i hovedsak 2 ulike grupper av pasienter med alvorlig svekket immunforsvar.

Gruppe 1:

 • organtransplanterte
 • benmargstransplanterte de siste 2 årene
 • alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
 • avansert eller ubehandlet HIV-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 må kunne vise dokumentasjon på dette, i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon.

Gruppe 2:

 • pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak
 • pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene nedenfor kan kontakte kommunen direkte. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning, hvor pasientens navn fremgår.
 • kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling

Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

Andre grupper:

 • pasienter som av ansvarlig legespesialist på sykehus anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor. Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.
 • personer som bruker medikamenter for immunmedierte sykdommer. For mer informasjon: Norsk revmatologisk forening

 

Onsdag 1. september

Totalt er det nå vaksinert 2004 personer i Frosta kommune.

Av disse er det 401 personer som har fått bare 1 dose, resten er fullvaksinerte. De neste 2-3 ukene vil de fleste av disse revaksineres.

I uke 34 fikk alle 16- og 17-åringer (født 2004 og 2005) tilbud om vaksine.

Vaksinasjonskontoret vil fra nå av være bemannet onsdager på tlf. 91246532. Eventuelt kan legekontoret ringes ved behov utover dette.

 

Onsdag 18. august

Status pr. d.d.

Totalt er det i Frosta kommune vaksinert 1921 stk. Av disse er det 535 som venter på å få satt dose 2.

Vi vil i løpet av de neste 4 ukene være ferdig med de fleste av disse revaksineringene. Du som har time i slutten av september og i oktober vil bli oppringt av vaksinekontoret, og får time tidligere enn planlagt.

Det er derfor viktig at du som ennå ikke er vaksinert, men som tenker å vaksinere deg, tar kontakt med oss så fort som mulig. Ta kontakt med vaksinekontoret på tlf. 91 24 18 25 eller 91 24 65 32.

 

Tirsdag 27. juli

Vi nærmer oss mål med 1. dose av coronavaksineringen, og vil takke frostingene for svært god oppslutning! Med en vaksinasjonsgrad på omtrent 90% kommer Frosta høyt opp på listene. Kjempebra!

Det er viktig at dere som ikke har fått tilbud om 1. dose tar kontakt for avtale så snart som mulig.

Vi vil også oppfordre arbeidsgivere som har utenlandsk arbeidskraft om å ta snarlig kontakt med vaksinasjonskontoret for vaksinering av sine ansatte. 

Vaksinasjonstelefonen er betjent tirsdag, onsdag og torsdag kl 08.00-15.00.

T: 91 24 65 32 og 91 24 18 25.

 

Tirsdag 6. juli

Status pr. d.d.

I Frosta kommune er det nå vaksinert 1375 personer. Av disse er 455 personer vaksinerte med første dose og 920 personer fullvaksinerte.

Vi vaksinerer aldersgruppe 18-24 år og 40-44 år flere uker fremover.

Vi får 112 doser denne uken og i uke 28 får vi 84 doser.

Vi prioriterer å få vaksinert ansatte i barnehager og skolen fra aldersgruppe 25-39 år. Disse skal få tilbud om første vaksinedose senest 3 uker før skolestart for å være beskyttet. I tillegg har regjeringen fulgt Folkehelseinstituttets råd og vedtatt at studenter kan få tilbud om sin andre vaksinedose på studiestedet sitt for å unngå ens ærend å reise tilbake sin hjemkommune for å få den.

Mandag 28. juni

Status pr. d.d.

I Frosta kommune er det nå 1249 vaksinerte. Av disse er 337 vaksinerte med første dose og 912 fullvaksinerte.

Denne uken vaksineres store deler av aldersgruppen 45-54 år, og også noen i aldersgruppe 18-24 år.

Denne uken får vi 126 vaksinedoser, og i uke 27 får vi 112 doser.

Vi har nå fått en oversikt over vaksinedoser som ankommer for flere uker i sommer, noe usikre tall, men vi kaller nå inn for disse ukene fortløpende. Du som er i aldersgruppe 45-54 år, 18-24 år og 40-44 år, merk deg vårt telefonnummer vi ringer fra, tlf. 912 46 532, slik at vi raskt kan få kontakt med deg.

 

Mandag 21. juni

Status pr. d.d.

Det er 1122 vaksinerte i Frosta kommune. Av disse er 236 vaksinert med første dose og 886 fullvaksinerte.

Vi har nå startet innkalling for aldersgruppe 54-45 år.

Regjeringen besluttet 14.06.21 at det igjen skulle endres doseintervall for koronavaksinerte uten underliggende sykdom. Disse blir nå flyttet fra 9 til 12 uker. Disse vil bli kontaktet for endring av time for andre dose.

Det ankommer 154 doser denne uker og i uke 26 får vi 126 doser.

Folkehelseinstituttet vil snart komme med oppdatering med fordeling for hele sommerperioden, men fortsatt vil denne oversikten være med usikre tall.

Mandag 14. juni

Status pr. d.d.

Det er 1056 vaksinerte i Frosta kommune. Av disse 283 vaksinert med 1. dose og 773 er fullvaksinerte.

Vi holder fortsatt på med aldersgruppen 55-65 år uten underliggende sykdom.

Regjeringen besluttet 07.06.21 at doseintervall for koronavaksinerte uten underliggende sykdom justeres fra 12 til 9 uker, med tilbakevirkende kraft fra uke 20. Disse vil bli kontaktet for endring av time for 2. dose.

Det ankommer 70 nye doser denne uken og i uke 25 får vi 126 nye doser.

FHI vil snart komme med oppdatering med fordeling for hele sommerperioden, men fortsatt vil denne oversikten være med usikre tall.

Mandag 7. juni 

Status pr. 07.06.2021

Totalt er det satt 1011 vaksiner, av disse er 716  fullvaksinerte og 295  vaksinert med første dose.

Vi holder på med vaksinering i aldersgruppen 55-65 år. 
Vi er ferdige med de som har underliggende sykdom/risiko i denne gruppen. 
Resterende i denne aldersgruppen vaksineres nå med 12 ukers intervall mellom 1. og 2. dose.

Det ankommer 49 doser i uke 23 og 70 doser i uke 24 til nye vaksiner.

Tirsdag 1. juni

Status pr. 01.06.2021

Totalt vaksinerte er 960 stk. 635 er fullvaksinerte og 325  er vaksinerte med første dose.

Uke 22 skal 49 stk nye vaksiner settes.
Uke 23 skal 49 stk nye vaksiner settes.

Vi holder på å vaksinere personer uten bakenforliggende sykdom i alderen 65-55, helsepersonell og også noen etterslengere med underliggende sykdom. 

Torsdag 6. mai

Innkalling til koronavaksinering

Når det er din tur for vaksine vil Frosta kommune ta kontakt med deg pr. telefon. Vi ringer da fra telefonnummer 91 24 65 32 og aldri fra skjult nummer. Det er viktig at du besvarer denne henvendelsen
 

Mandag 3. mai.

FHI anbefaler at AstraZeneca-vaksinen tas ut av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge.

Det er besluttet at personer som fikk Covid-19 Vaccine AstraZeneca som dose 1 skal tilbys dose 2 med mRNA- vaksine (Pfizer)
Det er planlagt at du vil få denne vaksinen til det oppsatte tidspunktet du allerede har fått til revaksinering.
Hvis det blir endringer på dette, vil du bli kontaktet av kommunen for endring av time.

Her kan du lese hele brevet fra FHI. (PDF, 147 kB)
 

Mandag 26. april

Vaksinering på Frosta i uke 17 og 18

Statusrapport pr. 26.04.21

Vaksineringen går framover og pr. 26.04 har 737 innbyggere fått 1 eller 2 doser.  Denne uka settes 112 vaksiner. (88 nyvaksiner og 24 revaksiner).

Neste uke (uke 18) settes også 112 vaksiner ( 59 nyvaksiner og 53 revaksiner)

Vi er stort sett ferdig med fullvaksinering av de over 75 år. Vi holder nå på med aldersgruppen 65-75 samt de med underliggende sykdommer i aldersgruppen 55-65.

Er du over 65 år og ikke blitt oppringt, ta kontakt med Frosta legekontor på tlf. 74 80 88 60 for å få time til vaksinering.

Alle med bosted på Frosta vil bli oppringt for time til vaksinering.

Fredag 26.mars

I løpet av uke 12 vil det være 436 personer som er vaksinert på Frosta
I uke 13 vil det bli vaksinert nye 21 personer
I uke 14 vil det bli vaksinert nye 84 personer 

I løpet av uke 13 vil de fleste i alderen 75-85 være vaksinert 
I løpet av uke 14 vil vaksinering av andre aldersgrupper og prioriterte bli satt i gang   
 

Fredag 12. mars

Pga. råd fra Folkehelseinstituttet om foreløpig pause i vaksineringer med Astra-Zeneka-vaksine er alle som er satt opp til denne vaksinen mandag 15.03.2021 utsatt. De vil bli kontaktet for ny avtale.

 

Fredag 12. februar

Informasjon om målgrupper for koronavaksinasjon finnes i FHI sin vaksinasjonsveileder under koronavaksinasjonsprogrammet. Se informasjon på FHI sin nettside.

Vi følger FHI sine anbefalinger om at utvalgte helsepersonellgrupper vil få tilbud om koronavaksinasjon. Se mer informasjon på deres nettside.

De som er i målgruppen får en personlig innkalling fra Frosta kommune til time for vaksinering, i hovedsak pr. telefon.

 

Fredag 5. februar

Vi er godt i gang med vaksineringa på Frosta.

Hittil er 93 personer vaksinert. 19 personer er revaksinert.

Alle beboerne ved Frostatunet er nå fullvaksinert.

Fra uke 6 starter vi med aldersgruppen 75-85 år. 

Alle som er i den aldersgruppen vil bli oppringt om tidspunkt for vaksinering.

Det er tilgangen på vaksiner som avgjør hvor mange vi kan tilby vaksinering.

Her finner du informasjon om:

 

Hvor mange er vaksinert på Frosta ? (fhi.no)

Informasjon om koronavaksiner (helsenorge.no)

Hvem kan få koronavaksine ? (fhi.no)