Brukerstyrt Personlig Assistanse(BPA)

Brukerstyrt Personlig Assistanse(BPA)

  • Tjenesten tildeles via Forvaltningskontoret, tlf 74808900
  • Forvaltningskontoret er åpent tirsdag, torsdag 07.30 - 15.00
  • Avdelingsleder Hanne Svean Halberg, tfl 986 95 907
  • Søknadsskjema fås ved henvendelse til Informasjonskontoret på Frostatunet, tfl 74808900