Alle barnehager og skolen i Frosta kommune stenges i første omgang frem til 26. mars – dette kan bli forlenget.

Alle barnehager og skolen i Frosta kommune stenges i første omgang frem til 26. mars – dette kan bli forlenget.


Vi har forståelse for at dette er en meget utfordrende og vanskelig situasjon for alle sammen. Regjeringen har bestemt at kommunene skal tilby plass og tilsyn for to grupperinger av barn og elever. Mer informasjon om gruppene står under her. Barn og elever som er i karantene kan naturlig nok ikke benytte seg av dette tilbudet. Tilbudet for barnehagebarn gis på Kvamtoppen barnehage. For skoleelever gjelder dette for 1.-7. trinn, og de vil være lokalisert i SFO-lokalene. 
Ved behov for plass og tilsyn av barnehagebarn ta kontakt med Svanhild Opheim Strømskag på telefon 97961007. 
Ved behov for plass og tilsyn for skoleelever ta kontakt med Andreas Trefjord på telefon 93203910. 


Tilbud til barn av personell i kritiske samfunnsfunksjoner
Skole- og barnehageeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn av personell i kritiske definerte samfunnsfunksjoner. Oversikt over disse funksjonene finner du nederst i denne artikkelen.

Tilbud til barn med særlige omsorgsbehov
Skole- og barnehageeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Regjeringens beredskapsutvalg anser at følgende 15 funksjoner er kritiske for samfunnet:
•    Styring og kriseledelse
•    Forsvar
•    Lov og orden
•    Helse og omsorg
•    Redningstjeneste
•    IKT-sikkerhet i sivil sektor
•    Natur og miljø
•    Forsyningssikkerhet
•    Vann og avløp
•    Finansielle tjenester
•    Kraftforsyning
•    Elektroniske kommunikasjonstjenester
•    Transport
•    Satellittbaserte tjenester
•    Apotekene

Les mer på sidene til Helsedirektoratet


Mvh 


Svanhild Opheim Strømskag                                         Andreas Trefjord
Leder for barnehagene Frosta                                     Rektor Frosta skole
            97961007                                                                93203910