Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Skole og utdanning - Grunnskoleopplæring - Pedagogisk-psykologisk tjeneste
Hopp til hovedinnhold

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

 Frosta har et samarbeid med Stjørdal kommune om pedagogisk-psykiologisk tjeneste.

PP-tjenesten er en hjelpeinstans for barn og unge, foreldre, barnehageansatte og lærere.
Tjenesten skal være behjelpelig med tilrettelegging for et godt læringstilbud til barn med særlige vansker og behov.
 
Barnehagen /skolen og PPT kartlegger vansker og vurderer muligheter, mens PP-tjenesten har selvstendig ansvar for sakkyndig vurdering av spørsmål om spesialundervisning for barn i skolen og spesialpedagogisk hjelp i førskolealder.
Du kan henvende deg til PP-tjenesten hvis du får/har spørsmål om :
  • Barnets utvikling - gjerne tidlig små barn
  • Barnets sosiale vansker - og følelsesuttrykkene deres
  • Språkvansker hos barnet - bl.a. logopedisk behandling
  • Lærevansker hos barnet - f.eks. fagvansker som lesing, regning
  • Konsentrasjon og oppmerksomhet - og spørsmål rundt ADHD
  • Atferdsvansker - om barn og unges utagering
  • Barnets arbeidsmiljø - fysisk og psykososialt miljø i barnehage og skole
 
Oppdatert: 05.01.2011 14:56
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook