Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Værnesregionen

 

Værnesregionen er et samarbeid mellom de seks kommunene Tydal, Selbu, Malvik, Frosta, Meråker og Stjørdal.

Værnesregionen som samarbeidsprosjekt ble igangsatt i 2003, etter at kommunenes rådmenn så behovene og mulighetene for et samarbeid. 29. oktober 2003 undertegnet ordførerne i fem av kommunene en intensjonsavtale med formål om å utvikle tettere samarbeid og samhandling for å sikre et godt service- og tjenestetilbud. Frosta sluttet seg til avtalen i 2006, og høsten 2006 vedtok de seks kommunestyrene vedtektene for regionsamarbeidet i Værnesregionen.
 
Dette skal Værnesregionen gjøre for deg
Intensjonene med Værnesregionen er å gi innbyggerne i kommunene bedre tjenester.
Samarbeidet i Værnesregionen skal gi:

•Bedre tjenester til innbyggerne til lavest mulig kostnad.
•Robuste fagmiljøer, som skal gi kvalitet i tjenesteproduksjonen og trygghet i saksbehandlingen.
•Attraktive fagmiljø for arbeidssøkende.
•Sammensveiset region som møter framtiden.
•Interkommunalt samarbeid i stedet for kommunesammenslåing.
 
Oppdatert: 30.11.2010 08:57
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook