Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Saker til høring - Detaljplan del av Frosta brygge
Hopp til hovedinnhold

Detaljplan del av Frosta brygge

 Høringsfrist 22.06.2016

​Frosta kommunestyre vedtok i møte 12.04.2016 at privat forslag til Detaljplan del av Frosta Brygge skal legges ut til høring/offentlig ettersyn iht. Plan- og bygningslovens § 12-11.

Reguleringsendringen på gnr. 27 bnr. 45 omfatter et område i godkjent reguleringsplan for Frosta brygge, stadfestet 25.03.2008, og er på ca. 6 daa.

Området er avsatt til fritidsbebyggelse, område for hotell og servicesenter og småbåthavn, i tillegg til samferdselsanlegg og fritidsområde i sjø og på land.

Kommunestyrets vedtak, samt plandokumenter:

Frosta brygge.pdfFrosta brygge.pdf

Eventuelle merknader til planforslaget må være Frosta kommune i hende innen 22.06.2016.

Oppdatert: 12.05.2016 13:24
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook