Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Saker til høring - Kommuneplanens arealdel 2017-2027
Hopp til hovedinnhold

Kommuneplanens arealdel 2017-2027

 

Høringsfrist 15.11.2017

Frosta kommune, styringsgruppe for kommuneplanens arealdel har i møte 18.10.2017 vedtatt å legge et tillegg til tidligere utlagt forslag til kommuneplanens arealdel 2017 - 2027 til et begrenset offentlig ettersyn og høring med 4 ukers svarfrist fra kunngjøringsdato, jf. sak 8/17.
 
Forslag til kommuneplanens arealdel 2017 - 2027 er utarbeidet i samsvar med fastsatt planprogram i Kommunestyremøte 30.06.2015, jf. sak 54/2015.
 
Kommuneplanens arealdel 2017 - 2027 består av følgende dokumenter:  Plankart, Planbeskrivelse,  Konsekvensutredning,  Temakart henholdsvis Støysoner (3), avløpssoner, fareområde og utvalgte kulturlandskap,  ROS-analyse.
 
De 2 tilleggene til tidligere dokumentasjoner, lagt ut til ettersyn, medfører ikke noen endring i planbestemmelsene, planbeskrivelse, ROS-analyse eller temakart.  Kun de 2 aktuelle områdene med aktualiserte nye arealer legges derfor ut til offentlig ettersyn.
 
Merknader sendes ved å fylle ut skjema for høringsuttalelse, skriftlig til Frosta kommune, Alstad, 7633 Frosta eller på e-post postmottak@frosta.kommune.no innen 15.11.2017
 
 
 
 
 
Oppdatert: 23.10.2017 09:59
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook