Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Saker til høring - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med etablering av akvakulturanlegg for blåskjell
Hopp til hovedinnhold

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med etablering av akvakulturanlegg for blåskjell

 Høringsfrist 20.03.2019

​Frosta kommune ved kommunestyret har i møte 29.01.2019 vedtatt, iht. PBLs §19-1, at søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel sende ut på høring.

Dispensasjonssøknaden innebærer tilgang til sjøområdene utenfor Åsholmen og Åtlo mot grensen til Levanger. Dette er den største aktuelle lokaliteten, hvor det i første omgang fremmes en dispensasjonssøknad ift. arealdelen. Størrelsen som de ønsker 800 mål.

Omsøkt område er utenfor områder avsatt til bl.a. opprett/akvakultur i arealdelen.

Det søkes om dispensasjon fra gjeldende arealdel for dette tiltaket, da arealformål på omsøkt lokalitet er FFNT. Det søkes derfor om dispensasjon ift. gjeldende arealdel.

Særutskrift - Søknad om etablering av blåskjelloppdrett og dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.pdfSærutskrift - Søknad om etablering av blåskjelloppdrett og dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.pdf

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen.pdfSøknad om dispensasjon fra kommuneplanen.pdf

Søknad om etablering av blåskjelloppdrett og dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.pdfSøknad om etablering av blåskjelloppdrett og dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.pdf

Søknad om dispensasjon fra kommuneplan for etablering av lokalitet for dyrking av blåskjell på lokaliteten Nord grunnan.pdfSøknad om dispensasjon fra kommuneplan for etablering av lokalitet for dyrking av blåskjell på lokaliteten Nord grunnan.pdf

 Ytterpunkter og midtpunkt sjøkart.pdfYtterpunkter og midtpunkt sjøkart.pdf

Ytterpunkter og midtpunkt topografikart.pdfYtterpunkter og midtpunkt topografikart.pdf

Innspill sendes Frosta kommune på vedlagte elektroniske skjema eller postmottak@frosta.kommune.no

 

 

 

 

 

 

 

Oppdatert: 18.02.2019 08:00

 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook