Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Prosjekter - Frostastien
Hopp til hovedinnhold

Frostastien

 

Frostastien byr på naturopplevelser i attraktive områder av Frosta. Stien går gjennom fjell og løsmasser av svært forskjellig karakter.

​Her er bergarter som har sin opprinnelse 450 millioner år tilbake i tid og løsmasser dannet på slutten av siste istid for om lag 10 000 år siden. På slutten av siste istid stod havet 175 m høyere enn i dag.

Siste nytt om Frostastien mai 2013.pdf 

Nytt om Frostastien 31.10.10.pdf

Nytt om Frostastien desember 2016

Hei alle venner av Frostastien!

Vi er nå ved en foreløpig veis ende i arbeidet med Frostastien. Med sine 22 kilometer opparbeidet sti snor den seg fram gjennom et unikt og vakkert kulturlandskap på stier, veier, avlingsveier og skogsveier rundt Neset på sørenden av Frosta og følger sjøsiden nordover hele veien til Fånes. Frostastien er godt merket med retningsskilt, merkepåler og oversiktskart. Det er også satt ut hvilebenker underveis hvor en kan ta en pust i bakken, eller bare la blikket vandre over det vakre kulturlandskapet Frosta er så kjent for. Vår, sommer og høst kan du rett og slett vandre mitt i matfatet på Frosta, omgitt av grønnsaker, potet, kornåkre, veksthus, bær og beitemark på alle kanter. I nasjonal sammenheng er denne nærheten til produksjon av norsk kvalitetsmat helt unik! Ta gjerne en tur på Frostastien også vinterstid og opplev stillheten og roen der jordsmonnet ligger i dvale før våren setter inn på ny.

Oversiktskart og tematavler

På utvalgte plasser er det satt opp oversiktskart over Frostastien. Disse stedene er godt egnet som utgangspunkt for turen med info om hvor stien går i dette nærområdet, samt parkeringsplasser for bil. Kart over hele Frostastien finner du i brosjyren "Velkommen til Frosta", som du kan hente på kommunehuset, hos reiselivsaktører på Frosta eller på Turistinformasjonen på Logtun. Mer detaljerte kart over Frostastien kan du hente på nett, enten på visitfrosta.no eller her på hjemmesiden til Frosta kommune.

Langs Frostastien vil du finne tematavler med ulik informason om lokalhistorie, arkeologiske funn og kulturminner, biologisk mangfold, dyreliv og andre tema som gir kunnskap om stedene og kulturlandskapet der du ferdes. På denne måten blir Frostastien ikke bare en tursti, men også en opplevelses- og kultursti. Langs stien kan en også bli kjent med lokale næringsaktører som kan by på opplevelser innen både mat, drikke og brukskunst.

Frostastien forklart på 1 - 2 - 3

Frostastien består i dag av 3 ulike strekninger:

Del 1 - Neset: Går fra Evenhus, parkering og oversiktskart på grendahuset Solvang - Galtvika - Sørgrenda - Gullberget - Hynne - Skjulsvika - Hernesøra.

Del 2: Hernesøra v/moloen over til Tautra, parkering og oversiktskart - Nordfjæran - Tangen - Ryggavika - Hogstadsvefjæra - Holmberget - Aungrenda - Småland.

Del 3: Småland v/moloen småbåthavna, parkering og oversiktskart - mot Breivika enten på hovedvei eller på gammel skogsvei  og innom nybygd aktivitetsløype for barn med gapahuk! - Breivika - Grønnvikdalen - Svartdalen - Orsand - Småtta - Viktil - Sandberg - Fånes.

Her er det mange turalternativer . Valget er ditt!

Aktivitetsløype for barn

I skogen mellom Småland og Breivika har vi bygget en aktivitetsløype for barn, og en romslig gapahuk med plass til både store og små. Nært og fint turmål for småbarnsfamilien! Følg skilt til aktivitetsløypa som er merket både fra Skjæran og den gamle veien som går inn ved lageret til Oldervik på toppen av bakken ovenfor gartneriet.

Sving oppom lysløypa

Ved nedgangen til Grønnvikdalen mellom Breivika og Storsve kan du ta en avstikker opp via Tømret, Langdalen og videre opp til lysløypa. Denne avstikkeren fra Frostastien er også skiltet og merket i begge retninger.

Frostastien over Tinghaugen

Fra Logtun kan en følge merket sti/vei til Rygg der Frostastien går nordover i retning Småland, eller sørover i retning Neset/Hernesøra. Det er også mulig å gå Fylkesvei 753 sørover til Logtun til Mostad, og videre i retning Sørgrenda.

Tilgjengelighet og utforming

Frostastien er utformet som en enkel tursti. Hele stien er godt egnet for gående, men tar du turen på sykkel kan det være enkelte plasser som kan være mer utfordrende å sykle. Her må hver og en sette begrensninger for seg selv. Når det gjelder universell utforming og tilgjengelighet for rullestolbrukere er området rundt Hernesøra og Smålan merket som egnet på oversiktskartene for disse stedene.

Veien videre

Frosta kommune har for 2017 satt av midler til vedlikehold, men ikke videreføring av arbeidet med å opparbeide nye etapper av Frostastien. Det beste vedlikeholdet er aktive turgåere som gjennom flittig bruk av stien holder uønsket vegetasjon borte, og sikrer en åpen og tilgjengelig tursti for allmenhenten. Verdien av Frostastien er stor både med hensyn til å åpne opp kulturlandskapet for folk flest, og ikke minst knyttet opp til perspektiver rundt folkehelse; "Bli fresk og fin, bruk Frostasti`n"!

Undertegnede takker for flotte år i Frostastiens tjeneste, og ønsker god tur til dere alle!

Ole Davidsen

prosjektleder, Frostastien

Der sjøen ga liv.pdfDer sjøen ga liv.pdf

faanes.pdffaanes.pdf

Fra krig til idyll.pdfFra krig til idyll.pdf

Lange linjer.pdfLange linjer.pdf

orsand.pdforsand.pdf

smaaland.pdfsmaaland.pdf

Oppdatert: 22.12.2016 08:29
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook