Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Sykehjem

 Avdelingsleder for institusjon tlf. 74 80 89 00

Frostatunet institusjon har 23 sykehjemsplasser med tilbud om heldøgns pleie, omsorg og behandling.
 
Institusjonen er delt i 3 avdelinger. Langtidsavdeling med 8 plasser, korttidsavdeling/rehabiliteringsavdeling med 8 plasser og avsnitt for aldersdemente med 7 plasser. 1 seng på korttidsavdelingen er øremerket kommunal akutt døgntilbud.

 Frostatunet

 

Dagaktivitet  for beboere på Frostatunet og bygdas eldre.

Aktivitør, diakoniutvalg, Frosta Frivillige sentral og venneforeningen er aktører som deltar med aktiviteter.

Oppdatert: 27.04.2015 14:39
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook