Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Omsorg, trygd og sosiale tjenester
Hopp til hovedinnhold

Omsorg, trygd og sosiale tjenester

 Her finner du informasjon om kommunens eldreomsorg og omsorg for personer med funksjonsnedsettelse. Noen tjenester fra NAV finner du også her.


​Her finner du også informasjon om den hjelp kommunen kan gi for dem som behøver støtte for å  klare hverdagslivet. Det handler blant annet om omsorgsboliger, hjemmesykepleie, matombringing og trygghetsalarm.

Behov for omsorgstjenester er ulikt. Den enkelte må vurderes individuelt, og tjenestetilbudet tilpasses den enkelte. Behovet for hjelp og bistand vil for noen være relativt enkelt og lite, for andre er det snakk om omfattende og sammensatte tjenestebehov.

I Frosta kommune ønsker man å gi tilbud på lavest mulig nivå og øke etter behov. Denne tenkingen øker muligheten for at den enkelte kan leve hjemme og klare seg selv lengre. Alt forebyggende og helsefremmende arbeid  foregår så nær tilknyttet hjemmemiljøet som mulig.

Oppdatert: 09.08.2016 10:56
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook