Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Om offentlig innsyn
Hopp til hovedinnhold

Om offentlig innsyn

 Alle våre saksdokument vil være tilgjengelige for innsyn med mindre lov eller forskrift med hjemmel i lov er til hinder for å gi slikt innsyn.

Innsyn

Retten til innsyn i offentlige dokumenter er hjemlet i Offentlighetsloven. Alle våre saksdokument vil være tilgjengelige for innsyn med mindre lov eller forskrift med hjemmel i lov er til hinder for å gi slikt innsyn. Kreves innsyn i dokument unntatt offentlighet vil det likevel bli vurdert å gi helt eller delvis innsyn.
 

Offentlig postjournal

Vi publiserer ingen tekstdokumenter i postjournalen, kun registreringene.
Men det er mulig å bestille innsyn i tekstdokumentene. 
Postjournalen blir tilgjengelig 3 mnd. tilbake i tid.
For innsyn i eldre dokumenter ta kontakt med arkivet på mail:
postmottak@frosta.kommune.no  eller tlf. 74 80 88 00.
 
Innsyn fra 1.1.2013:
 
Frosta kommune har tatt i bruk ny innsynsløsning fra 1.1.2013. 
 
 
 
 
Innsyn i perioden 01.07.2006-31.12.2012:
 
Denne innsynsløsningen blir tilgjengelig frem til 1.5.2013
 

 

Politiske saker til behandling 

Komplett møteinnkalling og møteprotokoll, samt sakliste, saksdokumenter og vedlegg til disse ligger tilgjengelig under hvert møte i møtekalenderen.

 

NB! Komplett møteinnkalling kan ofte være meget store dokumenter som kan være tunge å laste ned.
 
Møtedokumentene publiseres ca. 1 uke før møtene avholdes.
Møteprotokoller publiseres så snart de er godkjent etter møtet.
 
 
 

Hvordan kreve innsyn?

Fra postjournalen kan man bestille innsyn direkte. Klikk på tittel og du vil da få mere info om denne registreringen, her er det også mulighet for å bestille innsyn.
Ønsker du innsyn i hoveddokument og vedlegg bestill kun innsyn i journalpostens dokument nr 1. Om du ønsker innsyn i kun ett eller flere vedlegg bestill innsyn i de dokumentene du ønsker.
I henhold til offentlighetsloven § 28 kan krav om innsyn også rettes på annen måte, muntlig så vel som skriftlig til Frosta kommune. Kravet bør likevel være rettet mot en bestemt sak eller en spesifikk type saker.
 

Saksbehandlingstid

Krav om innsyn skal i hht offentlighetsloven § 29 besvares uten ubegrunnet opphold. Hvis svar ikke er mottatt i løpet av fem virkedager er dette å regne som et avslag som kan påklages. Klageinstans vil være Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
 

Avslag - klage

Et eventuelt avslag på krav om innsyn vil komme skriftlig og vil ha henvisning til aktuell lovbestemmelse for avslaget, samt opplysning om 3 ukers klagefrist jamfør forvaltningsloven § 29. Selve klageprosessen er nærmere beskrevet i offentlighetsloven §§ 31 og 32.
 

Bruk av offentlig informasjon

Informasjonen det er gitt tilgang til etter offentlighetsloven eller annen lovgiving som gir rett til innsyn i offentlig virksomhet, kan brukes til ethvert formål så fremt ikke annen lov eller retten til en tredjeperson er til hinder for det. Offentlighetsloven § 7.
 

Aktuelle lovverk

 
 
Oppdatert: 06.02.2013 14:51
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook