Telefonliste

Telefonliste

Frosta kommune
Hva Telefon
Frosta kommune, sentralbord 74 80 88 00
Frosta legekontor 74 80 88 60
Legevakt 116117
Barnevern, sentralbord 74 83 37 33
Barnevernsvakt 73 89 90 90
Barnehager
Borglia barnehage 74 80 74 00 / 97 96 10 07
Kvamtoppen barnehage 47 47 42 40
Juberg gårdsbarnehage 74 80 99 00
Frosta skole 74 80 89 70
Frosta SFO 74 80 89 86 / 95 24 88 90
Frostatunet, sentralbord 74 80 89 00
Hjemmesykepleie- etter kl. 15.00 74 80 89 00 / 48 05 92 20