Beredskapstelefon (smittesporing Korona)

Beredskapstelefon (smittesporing Korona)

Smittesporere fra andre kommuner kan ringe dette telefonnummeret for raskt å få fatt i personer som jobber med smittesporing i Frosta kommune:

480 59 220  (vakttelefon hjemmesykepleie)