Innsyn

Innsyn

Postlista inneholder en oversikt over all korrespondanse til og fra kommunen

Våre saksdokumenter er tilgjengelig for innsyn med mindre lov eller forskrift med hjemmel i lov er til hinder for å gi innsyn. 

Offentlig innsyn og partsinnsyn

Det er offentlighetsloven med forskrifter som regulerer offentlig innsyn og forvaltningsloven med forskrifter som regulerer partsinnsyn.

Innsyn i postliste

Innsyn får du via vår postliste som inneholder en oversikt over all intern og ekstern korrespondanse i kommunen de siste 3 mnd, unntatt for person-/klientsaker. Vi publiserer ingen tekstdokumenter i postlista, kun registreringer. Her finner du også politiske møter og saksdokumenter hvor også tekstdokumenter publiseres.

9. mai 2022 innfører vi nytt saksbehandlingsverktøy i kommunen og derfor blir registreringer etter dette publisert i en egen innsynsløsning. Så i en periode nå vil du dessverre måtte søke i to forskjellige innsynsløsninger.

På grunn av innføringen vil det i noen tilfeller ta noe lenger tid å få saksbehandlet innsendte saker og vi beklager det.

Klikk her for innsyn i registreringer etter 09.05.22

Klikk her for innsyn i registreringer før 08.05.22

Innsyn i byggesaker

Byggesaker før 2006 kan du få innsyn i via vår innsynsmodul for byggesaker.  Disse er skannet og vi publiserer i utgangspunktet kun registreringer.  Etter hvert som sakene blir kvalitetskontrollert vil også tekstdokumentene bli publisert.

Klikk her for innsyn i byggesaker