Innsyn

Innsyn

Postlista inneholder en oversikt over all korrespondanse til og fra kommunen

Våre saksdokumenter er tilgjengelig for innsyn med mindre lov eller forskrift med hjemmel i lov er til hinder for å gi innsyn. 

Offentlig innsyn og partsinnsyn

Det er offentlighetsloven med forskrifter som regulerer offentlig innsyn og forvaltningsloven med forskrifter som regulerer partsinnsyn.

Innsyn i postliste

Innsyn får du via vår postliste som inneholder en oversikt over all intern og ekstern korrespondanse i kommunen det siste 3 året, unntatt for person-/klientsaker. Vi publiserer ingen tekstdokumenter i postlista, kun registreringer. Her finner du også politiske møter og saksdokumenter hvor også tekstdokumenter publiseres.

Klikk her for innsyn i postlisten

Innsyn i eldre dokumenter

For innsyn i eldre dokumenter vennligst benytt vårt skjema for innsynskrav

Be om innsyn