Innsyn

Innsyn

Postlista inneholder en oversikt over all korrespondanse til og fra kommunen

 

Våre saksdokumenter er tilgjengelig for innsyn med mindre lov eller forskrift med hjemmel i lov er til hinder for å gi innsyn.  Innsyn får du via postlista, som inneholder en oversikt over all intern og ekstern korrespondanse i kommunen. Vi publiserer ingen tekstdokumenter i postlista, kun registreringene.

Klikk her for innsyn i postlista

Postjournalen er tilgjengelig 3 måneder tilbake i tid.  For innsyn i eldre dokumenter, ta kontakt med arkivet: postmottak@frosta.kommune.no