Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Miljøvennlig transport

 

Kommunen har en viktig rolle i å bidra til reduksjon av utslipp fra transport gjennom tilrettelegging for mindre bilbruk, holdningsskapende arbeid, og miljøvennlige valg for egen bilpark og innleide transporttjenester.

Transport står for over halvparten av klimagassutslippene. Det er derfor stort potensial for utslippsreduksjoner både fra privatbilisme og transport i næring. For å oppnå dette kreves det både bedre tilrettelegging for andre transportmuligheter og endringer i holdninger og adferd i befolkningen.
 
Oppdatert: 21.12.2010 13:23
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook