Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Ildsjelpris

 Frist for innlevering av forslag er 10. april det enkelte år.

​Ildsjelprisen er en heder for god innsats for Frostasamfunnet.  Prisen kan både markere utført aktivitet og være en oppmuntring og inspirasjon.

Ildsjelprisen er på kr. 10.000,- pluss diplom.

Prisen kan tildeles en person eller en organisasjon. I spesielle tilfeller kan prisen gå til to eller flere personer som har samarbeidet.

Det opprettes hvert år en ad-hoc komite som hvert år vedtar om prisen skal deles ut og hvem som eventuelt skal tildeles prisen.

Ildsjelprisen blir lyst ut hvert år med frist 10. april.

Enkeltpersoner, organisasjoner og ad-hoc komiteen kan fremme forslag til kandidater.  Forslagene må være begrunnet.

Forslaget på kandidater til ildsjelprisen og komiteen sin behandling av forslagene er unntatt offentlighet.

Ordfører deler ut prisen under Frostadagene.

(Disse retningslinjene er vedtatt i Formannskapet 09.03.10, sak 23/10)

Innsending av forslag:

Frosta kommune: postmottak@frosta.kommune.no

Adresse: Alstad, 7633 Frosta    Merk: Ildsjelprisen

Siste års vinnere er:

2018 Frosta Skolemusikk

2017 Stein Aursand

2016 Roar Lindgaard

2015 Åse Brit og Rolv Vang

2014 Gerd Viken

2013 Rapp IL

2012 Frosta Motorcrossklubb

2011 Ingebjørg Vestrum

2010 Boje Reitan

2009 Edel og Magne Gunnarsson

2008 Sigmund Lian

Oppdatert: 24.10.2018 14:43
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook