Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Kommuneplan og delplaner - Kommuneplanens arealdel
Hopp til hovedinnhold

Kommuneplanens arealdel

 

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det kan utarbeides arealplaner for deler av kommunens område.

​Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt.
Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer.
 
Gjør oppmerksom på at 2 områder er under forestående mekling med Fylkesmannen.  Dette gjelder:

Område B10-Småland, Innsigelse ut fra jordvernhensyn og landskapshensyn.
Område BN2-Vikaleiret, Innsigelse ut fra jordvernhensyn.


 

Planbestemmelser_vedtatt av kommunestyret 27.11.2017.pdfPlanbestemmelser_vedtatt av kommunestyret 27.11.2017.pdf


Protokoll fra Kommunestyremøte 27.11.2017.pdfProtokoll fra Kommunestyremøte 27.11.2017.pdf


Plankart.pdfPlankart.pdf


Oppdatert: 13.09.2018 12:02
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook